Meer treinen en betere informatie bij storingen

20-08-2008 08:02 20-08-2008 08:02

Bij storingen op het spoor vallen er te veel treinen uit en schiet de informatievoorziening aan reizigers tekort, vindt de ChristenUnie. Kamerlid Ernst Cramer: ,,Het vervoerplan en de vervoersconcessie stimuleren NS niet om zoveel mogelijk treinen te laten rijden bij bijvoorbeeld een wisselstoring of een bovenleidingbreuk. Met name reizigers op kleinere intercitystations zoals Rotterdam Alexander en Hilversum zijn hiervan de dupe omdat dit geen knooppuntstations zijn".

In schriftelijke Kamervragen aan minister Eurlings pleit Cramer onder meer voor een actieplan om de informatievoorziening bij storingen te verbeteren. ,,De informatie op websites van NS en 9292 is te summier bij storingen," aldus Cramer.

Meer treinen
Bij verstoringen op het spoor wordt voor de verkeersleiding voor de bijsturing gewerkt met standaardafspraken voor de uitval van treinen. Hierbij worden vaak treinen langs het hele traject tussen twee grote stations geschrapt, soms zelfs complete lijnen. Hierdoor worden kleine intercitystations die vanuit één richting nog wel bereikbaar zijn, toch niet bediend. Ernst Cramer: ,,Verstoringen worden sneller verholpen als er standaardafspraken zijn per traject, maar verfijning van deze afspraken is wel mogelijk. Bijvoorbeeld door treinen verder door te laten rijden. Ik heb de indruk dat treinen nu te makkelijk worden geschrapt."

Een aanpassing van het vervoerplan zou de NS wellicht kunnen stimuleren om meer treinen te laten rijden. Ernst Cramer: ,,De prestatie afspraken met NS zijn alleen gericht op de grote stations. Hierdoor is het voor NS niet interessant om als er toch al een verstoring is door te rijden naar kleinere stations. Maar we kunnen niet alles dichttimmeren. Ik hoop dat NS en ProRail zelf actie zullen ondernemen."

Betere informatie
Ook de informatievoorziening bij storingen op het spoor kan volgens de ChristenUnie beter. Cramer: ,,De storing door de bovenleidingbreuk bij Ermelo duurt nu al meer dan een dag en toch geeft NS op haar website en op Teletekst alleen een omreisadvies voor intercityreizigers. De stoptreinreizigers moeten maar raden dat er vervangend busvervoer is of dit horen op het station of in de trein. www.ProRail.nl en www.9292ov.nl geven die informatie wel. Maar wat moet een reiziger nu met het advies ‘reizen via een andere route' van 9292ov.nl? Welke andere route? En waar tot waar rijden die bussen? De informatie in de kranten is in dit soort situaties nauwkeuriger dan die op de websites van de vervoerders!''

********


Vragen van het lid Cramer (ChristenUnie) aan de minister van Verkeer en Waterstaat over uitval van treinen bij storingen.

1. Kent u het bericht 'Vrachtwagen in Ermelo rijdt bovenleiding kapot' (De Stentor, 19 augustus 2008)?
2. Deelt u de mening dat de informatie op www.ns.nl, Teletekst en www.9292ov.nl over alternatief vervoer in dit soort situaties regelmatig te summier is door het ontbreken van specifiek advies voor stoptreinreizigers of van een vermelding van het specifieke traject waarlangs omgerezen kan worden?
3. Bent u bereid om op korte termijn met de vervoerders en ProRail een actieplan op te zetten om de informatievoorziening bij verstoringen te verbeteren?
4. Klopt het dat op 23 juni door een verstoring tussen Rotterdam en Rotterdam Noord rond 14.00 uur er geen intercity's reden tussen Rotterdam en Gouda en reizigers werden omgeleid via Den Haag terwijl het wel mogelijk was om intercity's te laten rijden tussen Rotterdam Alexander en Gouda?
5. Deelt u de mening dat bij een verstoring tussen Rotterdam en Rotterdam Noord in beide richtingen minder reizigers worden benadeeld als de intercity's vanuit Gouda zouden doorrijden tot Rotterdam Alexander en aldaar of ter hoogte van Rotterdam Noord Goederen kop zouden maken aangezien reizigers van Rotterdam Alexander dan hun intercity-verbinding houden en doorgaande reizigers als alternatief voor omrijzen via Den Haag kunnen kiezen voor de metro bij Rotterdam Alexander?
6. Deelt u de mening dat de prestatie-indicator "gereden treinen" van het zorggebied "op tijd rijden" in het vervoerplan 2008 de NS niet stimuleert om bij verstoringen als deze zo veel mogelijk treinen zo ver mogelijk door te laten rijden omdat bij de prestatie-indicator alleen wordt gekeken naar de gerealiseerde aankomstactiviteiten op de in de concessie vastgestelde knooppuntstations?
7. Bent u bereid om met NS en ProRail in overleg te treden om te kijken of verfijning van de gestandaardiseerde bijsturingsafspraken en/of de prestatie-indicatoren in het vervoerplan mogelijk is zodat minder treinen uitvallen en de uitval wordt beperkt tot zo kort mogelijke trajecten waardoor zo min mogelijk reizigers bij verstoringen worden benadeeld?

Labels
Ernst Cramer
Tweede Kamer
Verkeer & Vervoer

« Terug

Reacties op 'Meer treinen en betere informatie bij storingen'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2008 > augustus

Geen berichten gevonden