Segers: "Om emotie gesprek over Israel niet laten"

jeruzalem27-08-2008 13:23 27-08-2008 13:23

Directeur Gert-Jan Segers van het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie vindt dat theologe Marleen Blootens ,,een interessant punt'' aansnijdt in het ND, waar ze haar scriptie over het Israelstandpunt van de ChristenUnie bespreekt. Segers:,,Het is een legitieme vraag om je af te vragen of Gods verbond met Israël na Christus' komst nog verbonden is met een specifiek stuk land, of niet''

Segers is het met Blootens eens dat de partij ervoor moet waken de politiek ,,te gebruiken voor het in vervulling brengen van Bijbelse profetieën''.,,Dat moet je inderdaad gescheiden houden.'' En als je gelooft dat God een speciale band heeft met Israël is dat ook volgens Segers geen reden om misstanden goed te praten.

Theologie
Maar hij is het niet met haar eens dat theologie helemaal geen rol zou mogen spelen in politieke standpuntbepaling. ,,Wij weten ons als christenen later ingelijfd in het verbond, het volk van Israël is altijd Gods volk geweest en nu onze ‘oudste broeder'. Daarom zal politiek rond Israël altijd een geestelijke dimensie hebben.''

Tegelijk vindt Segers dat ook de Palestijnen een staat moeten krijgen, en beschouwt hij Palestijnse christenen als broeders en zusters, benadrukt hij.

Standpunten
Segers bestrijdt dat het RPF-standpunt het van het GPV-standpunt zou hebben gewonnen in de onderhandelingen die leidden tot de vorming van de ChristenUnie. ,,Het gaat niet om de vraag wie destijds heeft gewonnen, maar het gaat nu om de vraag hoe we in het licht van de bijbel recht doen aan zowel Israël als de Palestijnen.''

Jeruzalem
Eén van Blootens' voornaamste kritiekpunten op de ChristenUnie is het standpunt over Jeruzalem. De partij beschouwt dat als de ondeelbare Joodse hoofdstad. Segers geeft toe dat ook hij het partijbeleid op dit punt ,,wel erg gedetailleerd'' vindt. ,,Als je het mij persoonlijk vraagt... Ik vind dat wij als bescheiden partij in een klein land ons niet heel gedetailleerd uit moeten laten over waar de grenzen van Israël precies moeten liggen.''

Op grond van theologische inzichten uitspreken dat Jeruzalem de ongedeelde hoofdstad moet zijn, vindt Segers ,,problematisch''. 'Stel dat er een akkoord wordt bereikt waarbij bepaalde delen van Oost-Jeruzalem zouden worden toegevoegd aan de Palestijnse staat. Dat zou de ChristenUnie dat akkoord dan niet kunnen accepteren? Dat zou toch merkwaardig zijn.''

De scriptie van Blootens heeft Segers wel dusdanig aan het denken gezet, dat hij in het najaar een besloten ronde-tafelgesprek over Israël organiseert, waarbij ook deskundigen van buiten de partij worden uitgenodigd. ,,Ons denken over Israël staat niet stil. We blijven ons bezinnen.''

Dat bij sommige mensen alleen al het gesprek over Israël aangaan tot emoties leidt, is voor Segers geen reden dat dan maar te laten. ,,Dan zouden we zeggen: ons denken gaat op slot. Dat willen we juist voorkomen.''

(Ingekort artikel van Nederlands Dagblad)

 

Labels
In de media
Israël
Partij

« Terug

Reacties op 'Segers: "Om emotie gesprek over Israel niet laten"'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2008 > augustus

Geen berichten gevonden