‘Deltaplan vraagt on-Haagse aanpak'

Dijkversterking Schiermonnikoog03-09-2008 14:57 03-09-2008 14:57

De ChristenUnie stemt hartelijk in met het rapport dat de Commissie Veerman op verzoek van staatssecretaris Tineke Huizinga heeft uitgebracht. Kamerlid Ernst Cramer: ,,Niet de strijd tegen het water, maar het doorbreken van traditioneel Haagse machinaties is de belangrijkste opgave die dit rapport bevat. De toon van het rapport is duidelijk: de dreiging is niet acuut maar de opgave wel urgent.''

"Korte-termijndenken, partijpolitieke profileringsdrang en departementale stammenoorlogen kunnen een duurzame en eensgezinde strijd voor Nederlands veiligheid ernstig belemmeren. Om dat te bestrijden is een structurele, integrale aanpak nodig: een Deltawet, een Deltafonds, een interdepartementale stuurgroep en één ‘regisseur'. We hebben het over een opgave die een lange reeks regeringstermijnen gaat beslaan", stelt Cramer.

Verstandig
Het advies van ‘Veerman cs' bevestigt volgens het Tweede Kamerlid dat het een verstandige zet is geweest van de staatssecretaris om een aparte commissie studie te laten maken van de maatregelen die nodig zijn om de zeespiegelstijging en bodemdaling op de lange duur het hoofd te bieden. ,,Dit onderwerp overstijgt verre het traditionele Haagse portefeuilledenken. Een relatieve zeespiegelstijging van 0,65 tot 1,30 meter in 2100 heeft niet alleen consequenties voor de veiligheid maar biedt ook uitdagingen én kansen voor landbouw, natuur, energie, ruimtelijke ordening, economie. Het advies gaat dan ook over héél Nederland; de naam Commissie Duurzame Kustontwikkeling is wat dat betreft te beperkt gebleken. Al is veiligheid wel een belangrijk onderdeel: de commissie stelt pijnlijk aan de orde dat we op dit moment nog niet eens voldoen aan de bestaande normen, die uit de jaren vijftig en zestig stammen. Bovendien zijn die normen dringend aan herziening toe: Nederland moet zich voorbereiden op de gevolgen van de klimaatverandering.''

Institutionele inbedding
Opvallend vind de ChristenUnie voorts de grote aandacht die de commissie besteedt aan de institutionele inbedding (politiek-bestuurlijke, juridisch en financieel) die nodig is om het wassende water aan te kunnen. Cramer: ,,Alleen door een grootse, integrale aanpak kan voorkomen worden dat dit rapport in de bureauladen verdwijnt. Daarom mág dit advies niet stuklopen op het territoriumdenken van verschillende departementen; de structuurmaatregelen die Veerman bepleit moeten voortvarend worden opgepakt. Leidend zijn daarbij de uitgangspunten die de commissie benoemt: solidariteit en het nemen van verantwoordelijkheid. De generaties voor ons hebben na de Zuiderzeevloed van 1916 en de Watersnoodramp van 1953 de Afsluitdijk en de Deltawerken aangelegd. Zo is het nu aan ons om ons land veiliger te maken voor de toekomst. Het is onze verantwoordelijkheid om onze kennis en economische kracht te gebruiken om nu te investeren om een ramp straks te voorkomen. New Orleans moet voor ons een teken zijn: 14 miljard schade was daar te voorkomen geweest met één miljard preventie. We zijn het onze kinderen verplicht nú groots te investeren, op basis van toekomstbestendige veiligheidsnormen. Een goed voorstel daartoe is bijvoorbeeld de grootschalige zandsuppletie voor de kust; dat blijkt voor de veiligheid beter en vooral rendabeler dan de aanleg van nieuwe eilanden. Wij zijn Dubai niet, wij zijn nuchtere en hopelijk verstandige Hollanders.''

Labels
Ernst Cramer
Tweede Kamer

« Terug

Reacties op '‘Deltaplan vraagt on-Haagse aanpak''

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2008 > september

Geen berichten gevonden