'Geef met langdurig particulier graf alle tijd voor afscheid'

begraafplaats04-09-2008 10:30 04-09-2008 10:30

Ed Anker dient vandaag bij het debat over de Wet op de Lijkbezorging een amendement in, dat het mogelijk moet maken om particuliere graven voor tien jaar uit te geven. Daarmee wordt het voor meer mensen mogelijk om te kiezen voor een particulier graf, in plaats van een algemeen graf. Anker: "Dit amendement komt in het bijzonder op voor ouders die hun kind verliezen, in een situatie zitten dat ze zich (nog) geen particulier graf voor twintig jaar kunnen veroorloven van hun kind."

"Die mensen kunnen na tien jaar geconfronteerd worden met de ruiming van het goedkopere, ‘algemene' graf van hun kind." Dat moet veranderen, vindt Anker. Aan een algemeen graf kleeft namelijk het nadeel dat begraafplaatshouders na tien jaar tot ruiming kunnen overgaan, of de ouders de vraag voorleggen of de stoffelijke resten moeten worden herbegraven. "Dat is emotioneel zeer belastend", stelt Anker.

Minder belastend
Verlengen, met het behoud van grafrust, is niet mogelijk.Als nabestaanden kunnen kiezen voor een duurder, particulier graf voor tien jaar, wordt hen na die tijd gevraagd of het graf kan worden geruimd, of dat men de grafrechten wil verlengen. Dat kan dus wel met behoud van de grafrust en is om die reden minder belastend. De ChristenUnie heeft daarom een amendement ingediend om het mogelijk te maken dat een particulier graf voor tien jaar wordt uitgegeven.

Een particulier graf van tien jaar is bovendien voor meer mensen financieel op te brengen, zodat de keuzevrijheid van burgers op dit punt beter wordt gewaarborgd. Ze hoeven niet te kiezen voor een goedkoper algemeen graf, of cremeren als ze dat eigenlijk niet willen.

Het amendement is overigens bedoeld om een minimale termijn voor te schrijven. Het is niet de bedoeling om deze termijn verplichtend voor te schrijven voor de begraafplaatshouder. Uiteraard blijft het voor begraafplaatshouders mogelijk om particuliere graven voor een termijn van twintig jaar uit te geven, of zelfs voor zowel tien als twintig jaar. Het recht om te beslissen over het graf is aan de nabestaanden. Die kunnen per minimaal tien jaar verlengen, afhankelijk van het beleid van de begraafplaats. Het voordeel van die tien jaar is dat ook ouders met een minder hoog inkomen hun kindjes in een particulier graf kunnen laten rusten. Na tien jaar kunnen ze kiezen of ze weer willen verlengen voor tien jaar. Zo hoeven ze niet in één keer de kosten voor twintig jaar op te brengen.

Miskramen
Het tweede amendement dat de ChristenUnie heeft ingediend, vervult een leemte in de wet op het punt van miskramen tot een zwangerschap van 24 weken. Als ouders dit kindje willen begraven, is de Wet op de Lijkbezorging niet van toepassing. Het betreft immers geen lijk als het kindje jonger is dan 24 weken. Dat betekent dat er geen plicht is tot begraving of crematie, maar ook dat er, indien er behoefte is aan begraving of crematie, geen officiële toestemming wordt afgegeven zoals gebruikelijk is bij een begraving of crematie. Hoewel in de praktijk de begraafplaatshouders deze ouders meestal tegemoet komen in hun wens om het kindje te kunnen begraven, is het soms toch problematisch dat een dergelijke ‘toestemming’ ontbreekt. Daarom is dit amendement door de ChristenUnie ingediend; een verklaring van de behandelende arts moet voldoende zijn om over te gaan op begraven of cremeren.

 

 

Labels
Ed Anker
Tweede Kamer

« Terug

Reacties op ''Geef met langdurig particulier graf alle tijd voor afscheid''

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2008 > september

Geen berichten gevonden