Huizinga: 'Ook volgende generaties moeten veilig kunnen wonen en leven'

waddenzee03-09-2008 14:50 03-09-2008 14:50

Ook volgende generaties moeten kunnen zeggen: ''Wij zijn van ná de watersnood. Daarom moeten we nú actie ondernemen en niet wachten op een volgende ramp. Laat 2008 de geschiedenis in gaan als het jaar waarin wij de toekomst van dit lage land hoog op de agenda hebben gezet''. Dit zei staatssecretaris Tineke Huizinga van Verkeer en Waterstaat vandaag bij de in ontvangstname van het rapport van de Deltacommissie.

Onder leiding van oud-minister Cees Veerman heeft de Deltacommissie een strategie geformuleerd om Nederland de komende honderd jaar veilig en klimaatbestendig te houden. Het advies van de commissie laat zien hoe we Nederland op de toekomst kunnen veroveren. Hoe we om moeten gaan met de dreiging van te veel zee- en rivierwater, een tekort aan zoetwater en bodemdaling. En welke kansen het water biedt. Huizinga wil zonder de aanleiding van een ramp maar met evenveel ambitie een Deltaprogramma en nieuwe Deltawet neerzetten om Nederland veiliger en sterker te maken op de langere termijn.

Kansen
De staatssecretaris heeft de staatscommissie namens het kabinet in de zomer van 2007 de opdracht meegegeven een toekomstperspectief te schetsen voor de bescherming van Nederland tegen het stijgende water van de zee en de rivieren in het licht van de klimaatverandering. 'Actie ondernemen nu daar nog tijd voor is', is het vertrekpunt van het advies van de Deltacommissie. ''Daarnaast benadrukt het advies dat de grote uitdaging waar wij voor staan ook grote kansen biedt. Op economisch gebied, in de ruimtelijke ordening en in de ontwikkeling van natuur. Nederland moet hierin op internationaal gebied voorop blijven lopen'', aldus Huizinga

Lange termijn
Met de al lopende programma's van Verkeer en Waterstaat, Ruimte voor de Rivier en het versterken van de zwakke plekken in de kustbescherming, is Nederland hiermee voor de korte termijn beschermd. Voor de langere termijn blijft investeren in het voorkomen van een overstroming de eerste prioriteit. Eén van die oplossingen is het bouwen met de natuur. Het suppleren van grote hoeveelheden zand voor de kust is hierbij essentieel. Voor de rivieren zijn sterke rivierdijken en extra ruimte voor de rivier nodig. Het betekent ook een verscherping van de normen van de waterkeringen, zoals de staatssecretaris al eerder heeft aangekondigd.

Op korte termijn komt het kabinet met een reactie. Naar verwachting vindt nog dit jaar een debat met de Tweede Kamer plaats. Staatssecretaris Huizinga is de komende maanden met waterpartners en andere belanghebbenden in gesprek over het advies. Voor het kabinet is dit advies een belangrijke bouwsteen van het Nationaal Waterplan dat Huizinga eind van dit jaar presenteert.

(Bron: Ministerie van Verkeer en Waterstaat - 3 september 2009)

Labels
Tineke Huizinga

« Terug

Reacties op 'Huizinga: 'Ook volgende generaties moeten veilig kunnen wonen en leven''

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2008 > september

Geen berichten gevonden