'Verwijsindex plakt Antillianen etiket op'

Cynthia Ortega_Ruben Timman_top204-09-2008 12:30 04-09-2008 12:30

Tweede Kamerlid Cynthia Ortega-Martijn vindt dat Antilliaanse jongeren onnodig uit de groep van risicojongeren gelicht worden nu de Raad van State oordeelt dat zij met gegevens over hun afkomst in de Verwijsindex Antillianen (VIA) komen te staan. Het zet volgens Ortega de samenwerking met de Antilliaanse gemeenschap onnodig onder druk. "Hiermee wordt een privacygrens van een groep Nederlanders opgerekt."

"Door Antilliaanse risicojongeren op deze manier te etiketteren is er sprake van een etnisch onderscheid tussen inwoners van hetzelfde Koninkrijk der Nederlanden", stelt Ortega.

Minister Vogelaar voor Wonen, Wijken en Integratie mag persoonsgegevens over Antilliaanse afkomst (etniciteit) verwerken in de zogenoemde Verwijsindex Antillianen (VIA). Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) had aan de minister een ontheffing verleend voor het verwerken van de persoonsgegevens van Antillianen. De Stichting Overlegorgaan Caribische Nederlanders (OCaN) verzette zich tegen deze ontheffing. Volgens haar bestond er geen noodzaak om deze gegevens te verwerken in een bestand en is er sprake van discriminatie, omdat uitsluitend gegevens van Antillianen in de VIA worden opgenomen. De Raad van State heeft het beroep van het OCaN ongegrond verklaard. Cynthia Ortega is niet tevreden met deze uitspraak. De ChristenUnie heeft zich altijd gekeerd tegen deze vorm van categoriale omgang met persoonsgegevens.

Taskforce
Het doet volgens Ortega-Martijn ook geen recht aan het rapport dat gisteren is gepresenteerd door de Taskforce Antillianenbeleid: "Deze taskforce komt met constructieve oplossingsrichtingen, maar de invoering van de VIA zet de goede en constructieve samenwerking met de Antilliaanse gemeenschap onder grote druk. Dit wordt echt ervaren als een zwarte bladzijde in het totale Antillianenbeleid waarmee dit kabinet gestart is."

Verwijsindex
Met de verwijsindex wil de minister een landelijk bestand hebben waarin identificerende gegevens en verwijsgegevens worden opgenomen over personen tot 25 jaar die op de Nederlandse Antillen of Aruba zijn geboren, of waarvan ten minste één van de ouders daar is geboren. In het bestand worden Antillianen opgenomen die voldoen aan één of meer van de zogenoemde knelpuntcriteria die de minister heeft opgesteld. Deze criteria zijn onder meer het niet geregistreerd zijn in de gemeentelijke basisadministratie, het hebben van leerplichtproblemen of een huurschuld en het plegen van een geweldsdelict en/of drugsdelicten. Door die gegevens in een bestand te verwerken, hoopt de minister meer greep te krijgen op Antilliaanse risicojongeren om zo hun achterstandspositie beter te kunnen wegwerken en de door hen veroorzaakte criminaliteit beter te kunnen aanpakken.

Risicojongeren
De ChristenUnie erkent dat er grote problemen spelen met risicojongeren van Antilliaanse afkomst. Die worden volgens de ChristenUnie echter niet opgelost met een verwijsindex die uitsluitend is gericht op één categorie. Al eerder pleitte de ChristenUnie voor een versnelde invoering van Verwijsindex Risicojongeren (VIR) die gericht is op alle risicojongeren. Ortega-Martijn: ‘Ik heb liever dat het kabinet dáár werk van maakt.'

 

Labels
Cynthia Ortega
Tweede Kamer

« Terug

Reacties op ''Verwijsindex plakt Antillianen etiket op''

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2008 > september

Geen berichten gevonden