Rouvoet wil met kabinet vasthouden aan het visioen

rou_Evert-Jan_Daniels_top11-09-2008 14:58 11-09-2008 14:58

"Politiek zou moeten gaan over de strijd der visioenen. Daar willen we naartoe en daarover gaan we met elkaar een debat houden. Populisme heeft dat vergezicht niet zoveel te maken", zegt vice-premier en partijleider André Rouvoet donderdag in een interview met het Nederlands Dagblad. Hij vindt dat het kabinet vooral moet vasthouden aan de doelen die het zich gesteld heeft toen het aantrad. Rouvoet zegt aanspreekbaar te willen zijn op het ‘visioen' van het coalitieakkoord.

Populisme is volgens Rouvoet echt een ‘buitengewoon riskante' manier van politiek bedrijven. "Populisme is: vraagstukken voorzien van kortetermijnantwoorden." Daar is het land volgens de vice-premier niet mee gediend. Om de afstand tussen overheid en burger te verkleinen, moet het kabinet juist het ‘grote verhaal' van groei, duurzaamheid, respect en solidariteit uit het coalitieakkoord blijven vertellen. "Bij elk maatregeltje" stelt Rouvoet.

Visioen
Rouvoet noemt het vorig jaar gesloten coalitieakkoord ‘Samen werken, samen leven' ‘ons visioen'. "Direct op de eerste bladzij staat het al: wij willen werken aan groei, duurzaamheid, respect en solidariteit. Ik lees dat stukje regelmatig door. Telkens voel ik mij er weer door geïnspireerd. Dan denk ik: yes, dit is de reden dat de ChristenUnie in deze regering zit. Dit is het type samenleving waaraan ik graag mijn bijdrage wil leveren." De Jeugd en Gezinminister ziet het kabinet waar de ChristenUnie aan deelneemt als een duidelijke omslag na een tijdperk van ‘ongebreidelde vrijheid' van de vorige kabinetten.

Rouvoet zegt aanspreekbaar te willen zijn op het ‘visioen'. "Daarin past niet dat kinderen worden mishandeld, jongeren zich klempzuipen, dat je anderen schade aandoet door te roken, of dat wij ongelimiteerd gebruik maken van onze vrijheden."

Prijskaartje
Aan het vergezicht, het visioen, hangt ook een prijskaartje weet Rouvoet. Hij verwacht dat het ‘gemor' dan ook wel weer toe zal nemen. "Dat zie je altijd bij de realisatie van een vergezicht.'

Toch is de coalitie ook bereid om concessies te doen wanneer dat nodig is, stelt Rouvoet. Als voorbeeld noemt hij het afzien van de BTW-verhoging. Bij de drie coalitiepartners hing vrijwel gelijktijdig het ‘gevoelen' dat het plan beter niet door kon gaan. "We hadden beloofd dat mensen er in hun koopkracht niet op achteruit zouden gaan. Ja, dan leveren we dus een exra inspanning om te voorkomen dat mensen in de min zakken."

Coalitie
Rouvoet vindt dat de samenwerking met de coalitiepartners CDA en PvdA goed verloopt. "Mensen zeggen dan dat het een verstandshuwelijk is. Noem mij één kabinet uit de geschiedenis dat geen verstandshuwelijk was. Je gaat niet samen regeren omdat je zoveel van elkaar houdt, maar omdat je ervan overtuigd bent dat je samen goede dingen voor Nederland kunt bereiken."

Over de prijs van het meeregeren is Rouvoet niet minder enthousiast: "Er is met groot enthousiasme gereageerd op het coalitieakkoord dat we vorig jaar sloten. Daarin is de invloed van de ChristenUnie duidelijk herkenbaar, daar was iedereen het over eens. Als je bij het uitvoeren daarvan dan ook bij punten komt waar je eigenlijk altijd tegen was, moet je dat accepteren. Dat is all in the game. Die prijs betaal je om dingen te kunnen doen die je wel altijd hebt gewild."

(Het volledige interview ‘Populisme is buitengewoon riskant' staat in de gedrukte editie van het Nederlands Dagblad, 11 september 2008 (pag. 11) )

(Foto: Evert Jan Daniels)

Labels
André Rouvoet
In de media
Partij

« Terug

Reacties op 'Rouvoet wil met kabinet vasthouden aan het visioen'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2008 > september

Geen berichten gevonden