ChristenUnie: wijze en daadkrachtige begroting

16-09-2008 14:18 16-09-2008 14:18

Het kabinet toont met de vandaag gepresenteerde begroting wijsheid, daadkracht en verantwoordelijkheid. Dat zegt ChristenUnie-fractievoorzitter Arie Slob. ,,Wijs is bijvoorbeeld het besluit om de voorgenomen verhoging van de btw niet door te voeren; mee daardoor wordt de koopkracht van burgers niet aangetast. Daadkrachtig is dat er desondanks volop wordt geïnvesteerd in de samenleving, conform afspraken die in het Coalitieakkoord zijn vastgelegd. Verantwoordelijk is dat de staatsschuld naar een historisch laag niveau wordt gebracht.''

Slob: ,,Deze begroting is een prestatie van formaat, in een tijd waarin Nederland met z'n open economie dagelijks de gevolgen ervaart van de mondiale conjunctuur. Ondanks die economische tegenwind investeert het kabinet in kwetsbare groepen, zoals Wajongers; gaat schooluitval verder tegen; verhoogt de lerarensalarissen; trekt extra geld uit voor jeugdzorg; investeert in duurzame energie en in openbaar vervoer, in palliatieve zorg en in het mensenrechtenfonds. De Centra voor Jeugd en Gezin komen van de grond, het kindgebonden budget wordt vanaf volgend jaar per kind uitbetaald (een gezin met modaal inkomen en drie kinderen krijgt er daardoor 485 euro bij). Allemaal maatregelen die er echt toe doen, die voor de ChristenUnie hoge prioriteit hebben en die onder vorige kabinetten niet haalbaar waren.''

Samen leven
De ChristenUnie maakt zich wel enige zorgen over de balans in het kabinetsbeleid. Slob: ,,Samen werken, samen leven is het motto van dit kabinet. Ik wil meer focus op het ‘samen leven'. Wij staan volledig achter de doelstelling om meer mensen aan het werk te krijgen, vooral zij die tegen hun wil of op kosten van de samenleving langs de zijlijn staan. Maar wanneer mensen voor vrijwilligerswerk kiezen omdat het gezamenlijk huishoudbudget daar ruimte voor laat, moet die keuze gerespecteerd en gestimuleerd worden. Als vrijwilligerswerk, mantelzorg en de eigen zorgtijd van ouders voor hun kinderen zou wegvallen, heeft deze samenleving een groot probleem. Wij zullen daarom pleiten voor maatregelen die het vrijwilligerswerk stimuleren. Voorop staat dat de betreffende werkzaamheden ‘pro deo' gedaan wordt, maar de overheid kan daarvoor wel goede faciliteiten scheppen. En daarmee ook het signaal geven: het is belangrijk en wordt gewaardeerd wat u doet!''

Labels
Arie Slob
Tweede Kamer

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie: wijze en daadkrachtige begroting'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2008 > september

Geen berichten gevonden