ChristenUnie presenteert Actieplan Vrijwilligerswerk

ArieSlob02.jpg17-09-2008 18:00 17-09-2008 18:00

In zijn bijdrage aan de Algemene Politieke Beschouwingen heeft ChristenUnie-fractievoorzitter Arie Slob vandaag in het bijzonder aandacht gevraagd voor het vrijwilligerswerk. Hij ondersteunde zijn pleidooi door Kamer en kabinet een eigen ‘Actieplan Vrijwilligerswerk' aan te bieden.

Slob complimenteerde het kabinet met de begroting die deze week werd gepresenteerd. Tegelijk uitte hij zijn zorg over tal van ontwikkelingen in de samenleving: ,,Ze vragen om bezinning op de vraag wat samenleven in onze tijd nog betekent. Hoe gaan we met elkaar om? Welke eisen stellen we daaraan? Wat verlangen we van burgers? En wat is de taak van de overheid, als bondgenoot van haar burgers, daarin?
De slogan van dit kabinet is: ‘Samen werken, samen leven'. De ChristenUnie verwacht dat dit kabinet juist met z'n aandacht voor het samen leven een groot verschil gaat maken met z'n voorgangers. Dit onderdeel van het Coalitieakkoord moet de komende tijd meer focus krijgen. Niet dat er niks gebeurd is, maar mijn fractie wil wel dat er in 2009 een tandje bij gezet wordt.''

Kerken
Slob vroeg in het bijzonder aandacht voor het vrijwilligerswerk: ,,Dat staat steeds meer onder druk. En dat is schadelijk voor de samenleving. De Radboud Universiteit Nijmegen deed recent in samenwerking met Kaski onderzoek naar het maatschappelijk en economisch rendement van de kerken in Rotterdam. Zo'n zakelijke onderzoeksvraag kan aversie oproepen, want als vrijwilligers érgens ‘pro deo' werken, dan wel in de kerken. Maar het resultaat mag niet onopgemerkt mag blijven: alleen al de kerken in Rotterdam leveren de maatschappelijke hulpverlening jaarlijks een besparing op van 110 tot 133 miljoen euro. Dan hebben we het dus over organisaties die geen cent subsidie en geen grammetje bureaucratie verteren, maar wel een groot maatschappelijk rendement opleveren.
De ChristenUnie wil een extra impuls geven aan het vrijwilligerswerk, en we spitsen dat tot op innovatieve projecten rondom gezin en jongeren. Wij denken onder meer aan de inzet van vrijwilligers vanuit het sociaal netwerk bij opvoeding- en gedragsproblemen. We denken aan het faciliteren van vrijwillige opvoedingsondersteuning door ouders onderling. En ook aan coaching door vrijwilligers van jongeren die nog niet in aanmerking komen voor een beroep op speciale jeugdvoorzieningen, maar die wel extra begeleiding kunnen gebruiken.
Verder vinden wij dat een plan van de VNG om alle vrijwilligers in Nederland te verzekeren, steun verdient.''

Bijgevoegd de volledige bijdrage van Arie Slob aan de Algemene Politieke Beschouwingen, en het gepresenteerde Actieplan Vrijwilligerswerk

 

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Actieplan Vrijwilligerswerk ChristenUnie 200877,5 kBapplication/msworddownload
Labels
Arie Slob
Tweede Kamer
Zorg, Welzijn & Sport

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie presenteert Actieplan Vrijwilligerswerk'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2008 > september

Geen berichten gevonden