Twee ChristenUnie-gedeputeerden in Utrecht

utrecht23-09-2008 17:00 23-09-2008 17:00

Marjan Haak-Griffioen en Wouter de Jong worden namens de ChristenUnie lid van het college van Gedeputeerde Staten van Utrecht. Hun voordracht volgt op het coalitieakkoord dat de Statenfracties van ChristenUnie, CDA en VVD vandaag presenteerden. ChristenUnie-fractievoorzitter Kees van Kranenburg: ,,Met deze twee ervaren bestuurders, hun portefeuilles én de nieuwe accenten in het coalitieakkoord hebben we onze zorg voor milieu en kwetsbare groepen stevig verankerd.’’

Marjan Haak is nu nog wethouder in Woerden, Wouter de Jong vervult hetzelfde ambt in de gemeente Houten. Als gedeputeerde krijgt De Jong de portefeuille Wonen, Milieu,

Marjan Haak

Boven: Marjan Haak
Onder: Wouter de Jong

wouter de jong
 Duurzaamheid en Strategie. Haak wordt verantwoordelijk voor Zorg, Jeugd, Onderwijs en Bestuurlijke organisatie.

Utrecht is de zevende provincie waar de ChristenUnie deelneemt in het dagelijks bestuur. Na de provinciale verkiezingen van maart 2007 groeide de partij van nul naar zes gedeputeerden; daar komen er nu nog twee bij in Utrecht. Ook de coalitiegenoten CDA en VVD leveren elk twee gedeputeerden.

Van Kranenburg, fractievoorzitter en onderhandelaar namens de ChristenUnie, betitelt het akkoord als ,,zakelijk, nuchter, maar met een open oog voor de belangen van natuur en van kwetsbare groepen in de samenleving''. Hij wijst op de financiële afspraken die zijn gemaakt, maar ook op het voortzetten van het beleid op het gebied van jeugdzorg en duurzaamheid. Ook op het gebied van de totstandkoming van de Ecologische Hoofdstructuur is dit akkoord weer een stap verder in de goede richting.

Volgens Van Kranenburg zijn de onderhandelingen in een goede sfeer gevoerd. Ook de verdeling van GS-zetels geeft vertrouwen voor de toekomst. ,,Daarmee wordt duidelijk dat CDA en VVD, die beiden elk ook twee gedeputeerden leveren, ons als kleinere coalitiegenoot volwaardig de ruimte willen geven in het college.'' Trots is Van Kranenburg op de kandidaten die hij kon voordragen: ,,Beiden zijn bestuurlijk zeer ervaren, ook op de provinciale dossiers. De fractie heeft er alle vertrouwen in dat ze snel zijn ingewerkt." De verwachting is de Haak en De Jong beide kunnen worden beëdigd in de Statenvergadering van 29 september.

Breuk
De tussentijdse coalitievorming in Utrecht was nodig ten gevolge van een breuk in de oude coalitie. VVD en PvdA zegden begin juli het vertrouwen op in hun coalitiegenoot CDA, en openden onderhandelingen met GroenLinks en ChristenUnie om tot de vorming van een nieuwe coalitie te komen. Deze besprekingen zijn medio juli feitelijk zonder resultaat beëindigd, na discussie binnen de VVD gelederen over de wijze waarop de samenwerking met het CDA was opgezegd. Gedurende de zomer ontstond er een patstelling. Commissaris van de Koningin Robbertsen heeft in augustus de fractievoorzitters voorgesteld een informateur te benoemen om de impasse te doorbreken. Deze kwam op 11 september met het advies om besprekingen te starten tussen CDA, VVD en ChristenUnie. Die besprekingen leidden binnen twee weken tot het vandaag gepresenteerde akkoord.

Foto: Utrecht binnenstad, Peter Hellebrand

Labels
In het land
Partij

« Terug

Reacties op 'Twee ChristenUnie-gedeputeerden in Utrecht'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2008 > september

Geen berichten gevonden