ChristenUnie wil meer onbemande verkenningsvliegtuigen

sperwer_onbemande_verkenning_mindef07-10-2008 12:36 07-10-2008 12:36

"De ChristenUnie is tevreden met de begroting van Defensie. Zij pleitte in haar verkiezingsprogramma al voor een ombuiging van jarenlange bezuinigingen naar meer geld voor Defensie"aldus ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind in de Defensiekrant van 25 september. Voor het eerst sinds tijden blijft de defensie globaal op sterkte door extra gelden vrij te maken voor gereedstelling en compensatie van slijtage- en vervangingskosten bij missies. Ook wordt er een extra bedrag van 80 miljoen euro in 2009 ter beschikking gesteld voor crisisbeheersingsoperaties.

Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de motie van de ChristenUnie om kosten voor de missies niet ten laste te laten komen van het lopende defensiebudget. Het op sterkte blijven is hard nodig, niet alleen voor de bijdrage aan de verschillende vredesmissies, maar ook om als krijgsmacht te blijven beschikking over voldoende verdedigingscapaciteit van de landsgrenzen en de buitengrenzen van Europa.

Dreigingen
De koude oorlog ligt achter ons, maar terroristische aanslagen, de Kosovo-oorlog en de inval van de Russen in Georgië laten zien dat een eenzijdige krijgsmacht gericht op alleen nog maar vredesmissie tekort kan schieten voor nieuwe dreigingen dichter bij huis. In de verkenningen eind 2009 zal met een hernieuwde dreigingsanalyse de ambities en middelen bepaald worden. Gelukkig kijkt deze regering goed vooruit. Zo is het ondermeer noodzakelijk om te kunnen beschikken over voldoende transportmiddelen. Daarom is het verstandig dat dit kabinet investeert in het inhuren van vlieguren voor de C17. Nog mooier zou zijn als Nederland in de toekomst over een eigen C17 zou kunnen beschikken. Ook is het van groot belang de inlichtingendienst van defensie te versterken zoals ook in de brief Wereldwijd dienstbaar is aangekondigd. Defensie beschikt nu over het tactische onbemande waarnemingssysteem Sperwer, maar dit dekt slechts een beperkt segment en afstand af. Invoering van de MALE UAV moet de eigen inlichtingenpositie en het omgevingsbewustzijn boven land en boven zee versterken, zowel om effectief en precies te kunnen optreden als ter bescherming van de eigen troepen.

Haast
Het zou daarom goed zijn, ook in lijn met de motie van de ChristenUnie, om haast te maken met de aankoop van nieuw onbemand verkenningsvliegtuig met een groter bereik dan de Sperwer. Ook voor de bescherming van onze militairen in Afghanistan. Op termijn zou het goed zijn om ook de aanschaf van de Preditor te overwegen, mogelijk samen met andere europese Navo-partners, om zo over een totaal lucht-grondverkenningsbereik te kunnen beschikken.

Met betrekking tot de 7.000 vacatures is het zaak om het imago en de arbeidsvoorwaarde van het personeel te verbeteren. Het credo moet zijn: Defensie zorgt goed voor zijn personeel. Het moet ook aangepast zijn aan de huidige wensen op de arbeidsmarkt om zorgtaken en werk goed te combineren. Daarom doet Defensie er goed aan rekening te houden met militairen met kinderen onder de 1 jaar bij uitzending naar vredesmissies. Vorige jaar heeft de Kamer hiertoe een motie van de ChristenUnie aangenomen. We wachten nog op een nadere uitwerking van die motie. Verder zal de militair na zijn missie indien hij klachten heeft, goed gehoor moeten vinden bij Defensie. Daartoe kan de instelling van een overkoepelende externe klachtencommissie voor veteranen goed dienen met eveneens een onafhankelijke vertrouwenspersoon die de veteraan tijdens de klachtenprocedure kan bijstaan. Het vastleggen en toetsen van kwaliteitseisen maakt het mogelijk om een objectief antwoord te geven op de vraag of een veteraan al dan niet de juiste hulp heeft gekregen.

(Bron: Ministerie van Defensie, Defensiekrant nr.32)

 

Labels
Defensie
In de media
Joël Voordewind
Tweede Kamer

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie wil meer onbemande verkenningsvliegtuigen'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2008 > oktober

Geen berichten gevonden