Vragenover de Taskforce Technologie, Onderwijs, Arbeidsmarkt

24-06-2008 14:47 24-06-2008 14:47

 

Vragen van het lid Ortega-Martijn (ChristenUnie) aan de minister van Economische Zaken over de Taskforce Technologie, Onderwijs, Arbeidsmarkt. (Ingezonden 24 juni 2008)

1

Bent u op de hoogte van het bericht «Kamminga voorzitter Taskforce Technologie, Onderwijs, Arbeidsmarkt»?1

2

Klopt het daarin vermelde feit dat u deze Taskforce heeft gevraagd om een oplossing te zoeken voor het tekort aan arbeidskrachten in de techniek?

3

Hoe verhoudt zich dit tot de afspraak in het coalitieakkoord dat het oplopende tekort aan technici en technologen vraagt om een gerichte aanpak? Richt de Taskforce zich ook op het zoeken van een oplossing voor het tekort aan technologen?

4

Kunt u uiteenzetten hoe het bedrijfsleven de leidende rol krijgt in de opzet van de landelijke Taskforce en de regionale Taskforces, zoals in het beleidsprogramma 2007-2011 wordt gesteld?

5

Op welke wijze wordt invulling gegeven aan het onderwerp Arbeidsmarkt in de taakopdracht van de Taskforce Technologie, Onderwijs en Arbeidsmarkt?

 

1 http://www.ez.nl/Actueel/Pers_en_nieuwsberichten/Nieuwsberichten_2008/Juni_2008/Kamminga_voorzitter_Taskforce_echnologie_Onderwijs_Arbeidsmarkt?rid=home

 

Labels
Cynthia Ortega

« Terug

Reacties op 'Vragenover de Taskforce Technologie, Onderwijs, Arbeidsmarkt'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2008 > juni

Geen berichten gevonden