Onderzoek A4-tunnel betekent geen uitstel

snelwegzaterdag 25 oktober 2008 09:41

De oproep van de ChristenUnie om een onderzoek naar de mogelijkheid van een tunnel op de A4 Midden-Delfland, heeft onbedoeld geleid tot het misverstand dat de partij pleit voor uitstel van de plannen. Tweede Kamerlid Ernst Cramer: ,,Ik kreeg signalen dat deze variant niet gelijkwaardig wordt onderzocht, terwijl deze kan rekenen op draagvlak in de regio. Verschillende onderzoekers hebben deze optie positief beoordeeld. Minister Eurlings (Verkeer) toegezegd naar ons plan te kijken."

"De A4 met een vaart ligt op hetzelfde tracee als het huidige plan. Het geeft bovendien minder problemen met de waterhuishouding, past beter in het landschap en heeft toegevoegde recreatieve waarden. Daarbij komt dat volgens deskundigen deze plannen voor hetzelfde budget gerealiseerd kunnen worden. Er zijn dus géén nieuwe planstudies nodig; het gaat slechts om een andere uitvoering van dat plan."

A4 met vaart
De nieuwe variant is bedacht door een lokale architect en ook onderzocht door onderzoekers van de Hogeschool Rotterdam en TU Delft. Deze variant combineert een tunnel met een nieuwe vaart erbovenop. Hiermee kan de kwaliteit van het landschap worden versterkt en ontstaan nieuwe mogelijkheden voor recreatie in Midden-Delfland. Kamerlid Ernst Cramer: "Deze voordelen verdienen serieus onderzoek."

Tunnelveiligheid
Rijkswaterstaat neemt momenteel een verdiepte ligging voor de A4 Midden-Delfland als uitgangspunt. Naar verluid zou volgens Rijkswaterstaat bij een tunnelvariant sprake moeten zijn van een parallelstructuur met 4x2 rijstroken met in elke buis een vluchtstrook. Dit zou deze variant veel duurder maken dan bij een verdiepte ligging waar slechts sprake is van 2x3 rijstroken en 2 vluchtstroken. Kamerlid Ernst Cramer: "Als argument wordt de Wet tunnelveiligheid aangedragen maar die argumentatie klopt volgens mij niet. Ik wil van de minister een onderbouwing van dit argument hebben."

Dertig jaar
Er wordt al meer dan dertig jaar gepraat over de realisatie van de A4 tussen Den Haag en Rotterdam. Momenteel wordt het trajectbesluit herzien vanwege fouten in berekeningen in eerdere versies van het tracébesluit. Hierbij wordt de A4 vergeleken met de verbreding van de A13 plus het aanleggen van een verbinding tussen de A13 en A16. Ernst Cramer: "De minister zet echter duidelijk in op de A4 want de aanleg van de verbinding tussen de A13 en A16 wordt ook los van het A4 besluit opgenomen in het meerjarenprogramma infrastructuur, ruimte en transport."

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
20081024 SV EC A4 met vaart19,7 kBapplication/pdfdownload
Labels
Ernst Cramer
In het land
Tweede Kamer

« Terug

Reacties op 'Onderzoek A4-tunnel betekent geen uitstel'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2008 > oktober

Geen berichten gevonden