Teleurstelling over schrappen art. 147

31-10-2008 17:19 31-10-2008 17:19

De ChristenUnie-fractie in de Tweede Kamer is teleurgesteld over het voornemen van het kabinet om artikel 147, het verbod op smalende godslastering, te schrappen uit het Wetboek van Strafrecht. Kamerlid Ed Anker: ,,Dit wetsartikel heeft symbolische waarde, maar dat betekent niet dat het een overbodige luxe is.''

Anker reageert hiermee op een brief die minister Hirsch Ballin (Justitie) vandaag naar de Kamer stuurt. Hij is het eens met het kabinetsstandpunt dat artikel 147 geen (extra) bescherming biedt tegen het beschimpen van gelovigen. ,,De jurisprudentie laat zien dat het een krachteloos wetsartikel is, dat sinds de jaren zestig niet meer gebruikt is. Het is niet gericht tegen godslastering op zich, maar alleen tegen het krenken van godsdienstige gevoelens. Het beschermt niet de Eer van God, maar de gevoeligheid van wie in Hem geloven. Die gelovigen worden ook tegen belediging beschermd door artikel 137.''

Het verbod op smalende godslastering heeft dus een symbolische waarde, stelt Anker. ,,Maar dat wil niet zeggen dat het waardeloos is. Het is een bijzondere uitdrukking van onze beschaving; dit wetsartikel vraagt een respectvolle bejegening van wat voor anderen allerheiligst is. Het verbiedt ons de ander doelbewust in het hart te raken.''

Het schrappen van artikel 147 heeft ook als daad een symbolische betekenis, vindt Anker: ,,Kennelijk is dit verbod een steen des aanstoots voor mensen die vinden dat godsdienstige gevoelens vooral geen bijzondere bescherming verdienen. De publieke discussie erover vertoont een onwenselijke polarisatie tussen godsdienstige en niet-godsdienstige burgers. Aan die polarisatie willen wij niet bijdragen, daarom vinden we het ook geen onderwerp om machtspolitiek over te bedrijven. We zijn tegen dit voorstel en ik zal me er in de Kamer tegen verzetten. Maar ik heb tijdens het debat in maart al gezegd dat dit onderwerp te principieel is om binnen coalitieverband elkaars geweten te binden. We hopen wel dat de tegenstanders van artikel 147 - een meerderheid in de Tweede Kamer - in het debat hierover tot uitdrukking zal brengen dat ook zij niet willen dat de vrijheid van het woord gebruikt wordt om bewust gelovigen in hun diepste wezen te raken.''

Het kabinet stelt voor om tegelijk met het schrappen van artikel 147, een kleine wijziging aan te brengen in artikel 137 dat gaat over het beledigen van een groep mensen 'wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging of hun hetero- of homoseksuele gerichtheid'. Daaraan zou moeten worden toegevoegd: 'middellijk of onmiddellijk'. Minister Hirsch Ballin omschrijft deze toevoeging als een 'verduidelijking'. Anker: ,,Dat betekent dat deze woorden de betekenis van het artikel niet uitbreiden. Dat klopt met onze overtuiging dat art. 137 ook in de huidige vorm reeds de beoogde bescherming biedt. Of de gesuggereerde toevoeging echt een zinvolle verduidelijking is, zal moeten blijken in het publieke en parlementaire debat over dit kabinetsvoorstel. Een als verduidelijking bedoelde toevoeging moet natuurlijk niet leiden tot misverstanden, argwaan, nieuwe polarisatie en andere bijwerkingen.''

Labels
Ed Anker
Tweede Kamer

« Terug

Reacties op 'Teleurstelling over schrappen art. 147'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2008 > oktober

Geen berichten gevonden