‘ChristenUnie staat pal voor de zondagsrust'

Koopzondag05-11-2008 11:05 05-11-2008 11:05

Op initiatief van de ChristenUnie staat in het coalitieakkoord dat de regering het toezicht op naleving van de Winkeltijdenwet gaat aanscherpen en misbruik van de toerismebepaling zal bestrijden. Cynthia Ortega-Martijn: ,,Dat is een begaanbare weg die op veel steun in de Kamer kan rekenen." Minister Van der Hoeven (Economische Zaken) heeft de afspraak uit het coalitieakkoord onlangs vertaald in een voorstel tot aanscherping van de Winkeltijdenwet.

Nu deze week de Kamerfracties van SGP en SP een initiatiefwetsvoorstel hebben gepresenteerd dat hetzelfde doel beoogt, zal de ChristenUnie-fractie de beide voorstellen in onderlinge samenhang bezien.

Winkeltijdenwet
Het doel van de passage uit het coalitieakkoord is dat de Winkeltijdenwet zorgvuldiger wordt nageleefd en dat de toerismebepaling niet meer wordt misbruikt. De genoemde vrijstellingsbepaling is bedoeld om in centra waar veel toeristen komen, de openstelling van winkels op zondag mogelijk te maken. Er zijn echter nogal wat gemeenten die van zichzelf geen toeristen trekken, maar die zich wel als toeristisch aanmerken om openstelling van winkels op zondag te rechtvaardigen. Vervolgens worden de hiermee aangetrokken ‘funshoppers' als toeristen beschouwd: alsof winkelen op zondag op zich een vorm van dagtoerisme is.

Wildgroei
Met het wetsvoorstel van het kabinet moet de wildgroei in het aantal koopzondagen concreet worden aangepakt. Voor de ChristenUnie is dit een belangrijke stap in de goede richting. Cynthia Ortega-Martijn: ,,Deze afspraak is door de ChristenUnie in het coalitieakkoord opgenomen en kan op een meerderheid in de Kamer rekenen. Het wetsvoorstel van SP en SGP heeft daarnaast zeker onze belangstelling. We zullen ook hun voorstel op z'n merites beoordelen."

Alert
In het kabinetsvoorstel moeten gemeenten hun vrijstelling voor openstelling van winkels op zondag grondig motiveren, en aantonen dat diverse belangen (waaronder de zondagsrust) op een goede wijze tegen elkaar zijn afgewogen. Verder kunnen belanghebbenden of groepen in de samenleving - bijvoorbeeld kerken - nog tegen het besluit van hun gemeente bezwaar maken bij de bestuursrechter, die de besluitvorming toetst op zorgvuldigheid. Ortega-Martijn: ,,Het kabinetsvoorstel is momenteel in behandeling. Om dit wetsvoorstel effectief te laten zijn, moeten we onder meer goed kijken dat er geen nieuwe sluiproutes ontstaan. De ChristenUnie blijft alert als het gaat om de zondagsrust."

Labels
Cynthia Ortega
Tweede Kamer

« Terug

Reacties op '‘ChristenUnie staat pal voor de zondagsrust''

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2008 > november

Geen berichten gevonden