ChristenUnie: repareer overgangsfase ouderschapsverlof

Ernst Cramer_Ruben Timman_top.jpg20-11-2008 15:30 20-11-2008 15:30

Mensen die nu een aanvraag indienen voor ouderschapsverlof, moeten per 1 januari 2009 gebruik kunnen maken van de toegezegde verlenging van 13 naar 26 weken. Dat zegt Kamerlid Ernst Cramer van de ChristenUnie. In het Belastingplan dat deze weken wordt behandeld, wordt een verlenging aangekondigd van 13 naar 26 weken. Echter, daar hebben mensen die de komende maanden hun verzoek indienen niets meer aan.

Op de website van Sociale Zaken staat dat mensen in aanmerking komen voor de verlenging, als hun verzoek vóór 1 januari wordt ingediend. Met een verwerkingsperiode van twee maanden treedt de regeling dan pas vanaf 1 maart in werking. ,,Dat kan nooit de bedoeling zijn," zegt Cramer.

De ChristenUnie wil dat de staatssecretaris toezegt dat iedereen die nu zijn aanvraag indient voor ouderschapsverlof per 1 januari 2009, ook daadwerkelijke recht krijgt op 26 weken ouderschapsverlof. De partij dient een amendement in om het gat in de wet te repareren.

Toelichting amendement
Het in het Belastingplan 2009 zoals dat is ingediend voorgestelde overgangsrecht met betrekking tot de uitbreiding van het ouderschapsverlof naar 26 weken (artikel XXV) heeft als onbedoeld gevolg, dat werknemers feitelijk pas vanaf 1 maart 2009 van deze uitbreiding gebruik kunnen maken. De melding bij de werkgever van de wijze van opname van het ouderschapsverlof moet immers op grond van de Wet arbeid en zorg ten minste twee maanden voor de beoogde ingangsdatum van het verlof zijn gedaan.

Met dit amendement wordt een wijziging van het overgangsrecht geregeld. Voor iedereen die vanaf 1 januari 2009 gebruik maakt van ouderschapsverlof geldt een maximale verlofperiode van 26 weken, ongeacht of zij de melding van de opname van het verlof vóór of vanaf 1 januari 2009 hebben gedaan.

Dit geldt ook voor degenen die vóór 1 januari 2009 bij de werkgever melding hadden gemaakt van het voornemen om na 1 januari 2009 verlof op te nemen uitgaande van een verlofrecht van 13 weken. Voor effectuering van deze uitbreiding van de verlofrechten gelden de procedurele bepalingen van de Wet arbeid en zorg, in het bijzonder de in artikel 6:5 van de Wet arbeid en zorg geregelde termijn van twee maanden voor de melding bij de werkgever van het voornemen verlof op te nemen. Het reeds aangemelde verlof kan uiteraard worden opgenomen vanaf de met de werkgever overeengekomen datum.

 

Labels
Ernst Cramer
Tweede Kamer

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie: repareer overgangsfase ouderschapsverlof'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2008 > november

Geen berichten gevonden