'Neem alimentatieschuld op in schuldenregister BKR'

25-11-2008 09:30 25-11-2008 09:30

De ChristenUnie vraagt bij de begrotingsbehandeling van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bijzondere aandacht voor de schuldenproblematiek van burgers. Één van de aanbevelingen is het opnemen van alimentatieschuld in het BKR- register (Bureau Krediet Registratie). Tweede Kamerlid Cynthia Ortega-Martijn: ,,We moeten er alles aan doen om te voorkomen dat mensen gemakkelijk schulden kunnen maken."

"Leren omgaan met geld moeten we als een elementaire vaardigheid beschouwen", stelt Ortega-Martijn. De schuldenproblematiek neemt toe. Steeds meer mensen hebben schulden en de omvang van de schulden wordt groter. De ChristenUnie komt met een aantal voorstellen waaronder het registeren van alimentatieschuld in het BKR.

Ortega-Martijn: ,,Kinderen mogen er niet de dupe van zijn wanneer een van de ouders schulden opbouwt." De ChristenUnie zal de overige voorstellen tijdens de begrotingsbehandeling presenteren.

Schooltijdbanen
De vraag naar flexibele arbeidstijden neemt toe. Een ChristenUnie kwam lanceerde de schooltijdbaan. Werken tijdens de schooltijden van de kinderen maakt voor veel ouders een goede combinatie van arbeid en zorg mogelijk. Ortega-Martijn: ,,Veel mensen die nu niet aan de slag willen, zien dat met een schooltijdbaan wel zitten. Creëer deze banen en maak ze zichtbaar in vacaturebanken."

Indexeren bijverdienregeling
De bijverdienregeling maakt het mogelijk dat uitkeringsgerechtigden een deel van hun vrijwilligersvergoedingen mogen houden. De huidige bijverdienregeling is echter al een aantal jaren niet geïndexeerd. Feitelijk betekent dit een uitholling van de regeling. Dat vindt de ChristenUnie niet wenselijk en stelt voor de regeling te indexeren met hetzelfde percentage als waarmee de uitkeringen verhoogd worden. Ortega-Martijn: ,,Bijstandsgerechtigden kunnen door middel van vrijwilligerswerk de aansluiting met de arbeidsmarkt behouden en ze mogen zeker beloond worden voor het nuttige werk dat ze leveren."

Stimuleren werken na 65 jaar
Op termijn zal een structurele krapte op de arbeidsmarkt ontstaan. De ChristenUnie steunt de kabinetsmaatregelen die doorwerken stimuleren, ook na de 65 jaar, als mensen dit zelf willen. Toch zijn er arbeidscontracten waarin mensen gedwongen worden te stoppen met werken wanneer zij 65 jaar worden. De ChristenUnie wil dat er een einde komt aan CAO's met leeftijdsbepalingen rondom uittreding door deze niet meer algemeen verbindend te laten verklaren door de minister.

Labels
Cynthia Ortega
Tweede Kamer

« Terug

Reacties op ''Neem alimentatieschuld op in schuldenregister BKR''

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2008 > november

Geen berichten gevonden