Geef bewoners meer rechten bij sloop en renovatie in hun wijk

sloop_61001-12-2008 13:08 01-12-2008 13:08

De ChristenUnie en de PvdA willen bewoners meer rechten geven bij sloop of renovatie van hun eigen buurt. Plannen worden er beter van. Volgens de twee coalitiepartners krijgen plannen zo meer draagvlak en hebben bewoners vooraf meer zekerheid dat ze ook in de toekomst betaalbaar kunnen wonen. Tweede Kamerlid Cynthia-Ortega-Martijn: ,,Een lokaal handvest benadrukt de gezamenlijke betrokkenheid van huurder en verhuurder bij de vernieuwing van de woonomgeving, het kan het draagvlak versterken."

Samen met de PvdA dient de ChristenUnie dit voorstel in bij de begrotingsbehandeling van Wonen, Wijken en Integratie.

Bewoners zijn vaak trots op hun huis of buurt. Bewoners hebben ook goede ideeën over hoe de huizen behouden kunnen blijven. De ChristenUnie en de PvdA willen bewoners meer betrekken bij de plannen voor sloop of renovatie van hun woning. Het is immers hun buurt. Daarom moeten bewoners het recht krijgen om afspraken te maken hoe in zij betrokken worden bij de herstructurering van de buurt. In dit lokale handvest kunnen ook afspraken gemaakt worden over demping van de huurverhoging, recht op terugkeer in dezelfde buurt, betaalbaarheid vervangende woning en over herhuisvesting. Een belangrijk onderdeel van het lokaal manifest is dat bewoners het recht krijgen een deskundige in te mogen schakelen voor een second opinion over plannen van de corporatie of de gemeente om hun huizen te slopen of ingrijpend te veranderen. Door een lokaal handvest te maken hoeft niet bij elke herstructurering het wiel opnieuw uitgevonden te worden.

Ortega-Martijn: ,,Voor het slagen van de wijkaanpak is betrokkenheid van bewoners cruciaal. Zeker wanneer de verhuurder van plan is woningen te slopen of grootschalig te renoveren. Helaas komt het nu nog veel te vaak voor dat bewoners niet betrokken zijn bij plannen voor sloop en renovatie."

Wanneer moet er een lokaal handvest komen?
De huurderorganisatie op verhuurderniveau kunnen hiervoor lokaal een verzoek voor indienen. Dan zijn verhuurders verplicht tot opstellen van een lokaal handvest. Het lokaal handvest is pas geldig na instemming van de huurderorganisatie. In het lokaal handvest dat huurderorganisatie en verhuurders vaststellen wordt vastgelegd op welke wijze bewoners betrokken zijn bij sloop en renovatie. De exacte invulling van de verschillende onderwerpen van het lokaal handvest, zoals het herhuisvestingplan, zal verder op wijk- of op complexniveau plaats hebben. De positie van de individuele huurder die te maken krijgt met sloop of renovatie is namelijk vaak niet dezelfde als die van huurders van andere complexen, wijken of zelfs steden. Daar moet in het lokaal handvest rekening mee gehouden worden. Daarnaast mag het lokaal handvest de rechten van de individuele huurder bij sloop of renovatie niet inperken.

Wanneer huurders en verhuurders het niet eens worden over het lokaal handvest of over de invulling van het lokaal handvest op complexniveau kunnen zij zich richten tot de op te richten geschillencommissie voor de overlegwet. Wanneer ze er dan nog niet uit zijn natuurlijk altijd nog de gang naar de rechter open.

 

Labels
Cynthia Ortega
Tweede Kamer

« Terug

Reacties op 'Geef bewoners meer rechten bij sloop en renovatie in hun wijk'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2008 > december

Geen berichten gevonden