ChristenUnie principieel tegen overheid als wietteler

wietplant08-12-2008 08:59 08-12-2008 08:59

Mocht er nog twijfel over bestaan: de door burgemeesters voorgestelde proef met gereguleerde wietteelt komt er niet. Terwijl minister Ab Klink deze optie nog aan het onderzoeken is staat Arie Slob bovenop zijn strepen. "Zo zijn de afspraken die in het coalitieakkoord staan", zegt Arie Slob maandag in een interview met Nu.nl.

Opmerkelijk vaak haalt de ChristenUnie-fractieleider tijdens het gesprek op zijn kantoor in het Kamergebouw 'de gemaakte afspraken in het regeerakkoord' aan. Met name bij ethische kwesties zoals de embryoselectie en het drugsbeleid moet coalitiepartner PvdA koest gehouden worden.

Zo werd staatssecretaris Bussemaker door de ChristenUnie gedwongen een brief over het verruimen van embryoselectie terug te nemen.

"Logisch dat daar ophef over was. Dat onderwerp lag zo gevoelig dat die brief eerst in het kabinet besproken had moeten worden." Relletje

Aan het eind van het kalenderjaar dreigt er omtrent het drugsbeleid alsnog een relletje waarbij de fundamentele verschillen tussen de PvdA en de ChristenUnie worden blootgelegd.

Burgemeesters van de 33 grootste steden willen een proef starten met gecontroleerde wietteelt. Hiermee moet de criminele aanvoer van wiet naar de coffeeshops worden gestopt.

De PvdA vindt dat de noodkreet van de burgemeesters niet kan worden genegeerd, maar voor Slob is de proef onbespreekbaar.

"Ik vind het principieel onjuist als de overheid dergelijke producten gaat verbouwen en gaat zorgen voor verspreiding."

De burgemeesters doen een dringend appel op het kabinet om maatregelen te nemen tegen drugscriminaliteit. Ze doen dat niet voor niks.

"Het is prima dat die burgemeesters meedenken, maar het vraagstuk drugsbeleid overstijgt hun primaire verantwoordelijkheid. Die blijft beperkt tot openbare orde en veiligheid, terwijl er ook gezondheidsaspecten aan zitten."

"Daarnaast is het natuurlijk ook niet zo dat burgemeesters eenzijdig de agenda in Den Haag bepalen. We mogen best met ze gaan praten, maar dan moeten we ze eerst van hun stokpaardje halen."

"Zij willen regulering en daar zie ik politiek gezien geen enkele ruimte voor."

Maar het is een noodkreet, die kunt u niet negeren.

"Ik zou tegen de burgemeesters willen zeggen: maak ook eens goed werk van het handhavingsbeleid. Zie toe op de leeftijdscriteria en zorg dat coffeeshops verdwijnen als ze in de buurt van scholen staan."

"De burgemeester van Eindhoven schijnt te denken, en hij zou beter moeten weten, dat die hele problematiek opgelost zou zijn als je een eigen kwekerij begint."

"Ten eerste pak je alleen de problemen in je eigen domein aan. Een groot gedeelte van de, overigens kwalitatief uitstekende drugs, wordt aan het buitenland verkocht."

"Daarnaast zullen werkloze criminele telers heus niet aan een 9 tot 5 baan beginnen. Die gaan dan in de vrouwenhandel bijvoorbeeld."

Is dat laatste niet een beetje een verkeerd uitgangspunt?

"Het is een reëel uitgangspunt."

U verweet de VVD struisvogelpolitiek waar het ging om de seksuele moraal. Is dit niet net zo goed het probleem negeren?

"Nee, want wij zijn tegen het gedogen en vinden dat de drempel om aan drugs te komen zo hoog mogelijk moet liggen. Die drempel is de laatste jaren steeds lager komen te liggen."

"Ik heb wel oog voor de problemen van de burgemeesters, maar we moeten niet capituleren voor criminaliteit. Wij zijn nooit voor het gedoogbeleid geweest."

"De overheid moet betrouwbaar en duidelijk zijn. We gaan nu op onderdelen de strijd aan, maar op den duur moet het gedoogbeleid helemaal verdwijnen."

Hoezo niet deze kabinetsperiode?

"Dat is zo afgesproken in het regeerakkoord."

Toekomst
Ondanks de periodieke botsinkjes zijn de ChristenUnie en de PvdA na bijna twee jaar Balkenende 4 goed op elkaar ingespeeld. Op sociaal terrein en duurzaamheid vinden ze elkaar en als ethische zaken aan de orde zijn komen ze er al polderend wel uit.

De fractievoorzitter van de kleinste regeringspartij ziet de toekomst van de coalitie zonnig in en zinspeelt op een hernieuwde samenwerking na de volgende verkiezingen.

"Go ahead Balkenende, Bos en Rouvoet zou ik willen zeggen. Het kabinet heeft nu echt zijn draai gevonden en laat zien dat het in moeilijke tijden leiding kan geven aan het land."

"We vinden elkaar op zoveel terreinen dat ik denk dat deze coalitie ook over deze periode heen taken op zich zou kunnen nemen."

"Kijk naar de visie die we als coalitie hebben en de manier waarop andere partijen daarmee omgaan. Ik zie daar niet zo snel andere partijen bij aansluiten."

Dus wat u betreft regeert deze coalitie ook na 2011?

"Als ik zie hoe onze agenda over deze periode heen reikt sluit ik niets uit. Het coalitieakkoord heeft een toekomstvisie waar ons gedachtegoed naadloos bijpast."

De ChristenUnie wordt al sinds het aantreden van Balkenende 4 voortdurend neergezet als een betuttelende partij. Zijn jullie inmiddels immuun voor die kritiek?

"Vooral de VVD en D66 hebben er een handje van om te praten over betutteling en spruitjeslucht. Laat ze het maar roepen. Het is veelzeggend over hen dat zij het betutteling noemen als wij misstanden in de prostitutie aanpakken."

"De VVD moet oppassen dat zij met dergelijke reflexen niet hun geloofwaardigheid vergooien. In hun rol als oppositiepartij zie ik ze op zo'n goedkope manier opereren. Ik ben ervan overtuigd dat ze het op die manier niet gaan redden."

"Het rookverbod was nog zoiets. Het was hun eigen minister Hoogervorst die ermee begon. Dat standpunt hebben ze nu totaal omgegooid."

"Ach, ik heb er eigenlijk al teveel woorden aan vuilgemaakt."

(www.nu.nl/Lucas Benschop)

 

 

Labels
Arie Slob
Drugs
In de media
Tweede Kamer

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie principieel tegen overheid als wietteler'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2008 > december

Geen berichten gevonden