ChristenUnie: help boer uit impasse

RPS boerderij met koeien11-12-2008 15:25 11-12-2008 15:25

Na de combinatie-kip (of dubbel-doelkip) komt Kamerlid Ernst Cramer in de LNV begroting nu ook met het voorstel om rond Natura-2000 gebieden bufferzones te maken. Hierin worden boeren financieel gecompenseerd voor de beperkingen die de ze krijgen opgelegd door Natura2000, een samenhangend Europees netwerk van beschermde natuurgebieden.

Met dat voorstel kwam Ernst Cramer vanochtend in het debat in de Tweede Kamer over de begroting van het ministerie van LNV. Cramer constateerde dat veel boeren bij Natura2000-gebieden die muurvast zitten in hun ontwikkelingen vanwege onduidelijkheid van de effecten op de natuur. Cramer denkt een einde aan die onduidelijkheid te maken door buiten de begrenzing van het natuurgebied nog een zone vast te stellen. Van bedrijven binnen die zone wordt erkend dat ze een geen ontwikkelingsmogelijkheden meer hebben, en daarvoor worden ze financieel gecompenseerd. Bedrijven buiten die bufferzone kunnen gewoon hun gang gaan. ,,Ik wil dat er in deze discussies meer oog is voor een praktischer uitwerking van de regelgeving en verwacht meer lef van bestuurders om de discussie te sturen zodat natuur samen met ondernemerschap weer mogelijk is. Van groot belang daarvoor is de juridische borging van beheerplannen, waar we immers veel van verwachten," aldus Ernst Cramer.

De breedte van die zone is afhankelijk van de kwetsbaarheid van het betreffende natuurgebied. Volgens Cramer maakt dit voorstel de moeilijk werkbare en juridisch gebrekkig onderbouwde handreikingen voor vergunningverlening overbodig. Cramers voorstel werd door andere Kamerleden met belangstelling ontvangen. In een eerste reactie zei minister Verburg het een "interessant" voorstel te vinden dat goed op zijn consequenties onderzocht moet worden.

(Bron: AGD.nl)

Labels
Ernst Cramer
Tweede Kamer

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie: help boer uit impasse'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2008 > december

Geen berichten gevonden