ChristenUnie: Doorschenken onverantwoord

Drankflessen23-12-2008 09:53 23-12-2008 09:53

Kamerlid Joël Voordewind heeft Kamervragen ingediend naar aanleiding van het onderzoek van de Universiteit Twente, waaruit blijkt dat dronken gasten gewoon drank konden bestellen in de kroeg. Het rapport in opdracht van STAP, schrijft dat als overduidelijk dronken gasten in een horecagelegenheid een biertje bestelden, zij dat 50 van de 52 keer gewoon kregen geserveerd.

Omdat artikel 252 van het wetboek van Strafrecht het verbied om aan mensen die dronken zijn ‘bedwelmende drank' te verkopen, wil Voordewind van de ministers Volksgezondheid, Jeugd en Gezin en Binnenlandse Zaken weten of ze bereid zijn maatregelen te nemen. Voordewind: ,,Het horecapersoneel kan dit niet afdoen met de verwijzing dat iedereen doortapt. Laten ze hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en stoppen met het doortappen. Tegelijkertijd moet de voorlichting over de schadelijke gevolgen van overmatig alcoholgebruik worden aangescherpt bij jongeren onder de 21 jaar."

Vragen van het lid Voordewind (ChristenUnie) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de minister voor Jeugd en Gezin over het bericht dat doorschenken aan dronken gasten in horecagelegenheden vaak voorkomt (Trouw, 22 december 2008).

Kent u het bericht in Trouw [1] dat in 50 van de 52 door de Universiteit Twente onderzochte horecagelegenheden in Noord-Brabant alcohol aan dronken personen wordt verstrekt?

Wat vindt u van deze uitkomsten? Bent u bereid om de Universiteit Twente dit ook in andere provincies te laten uitvoeren, om te bezien of het een algemene trend is in Nederland?

Erkent u dat uit deze cijfers blijkt dat de handhaving van het verbod op doortappen tekortschiet (wetboek van strafrecht, artikel 252)?

Bent u bereid de handhaving door de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) en de politie in Noord-Brabant aan te scherpen op het gebied van respectievelijk de aanwezigheid van dronken personen in de horeca en het doorschenken aan dronken personen? Mocht blijken dat in andere provincies de handhaving ook tekortschiet, bent u bereid ook daar de handhaving aan te scherpen?

Bent u bereid om bij de gemeenten aan te dringen om een beleid te hanteren dat na de derde overtreding over wordt gegaan tot (tijdelijke) sluiting van de horecagelegenheid?

Bent u bereid in overleg te treden met de horecabranche om aan te dringen op het tegengaan van doortappen door barpersoneel, bijvoorbeeld door te wijzen op de bekendheid met en de uitvoering van de training Barcode van het Trimbos-instituut door het personeel?

Bent u bereid, uitgaande van het principe dat de eerstverantwoordelijke de drinker zelf is, de publieksvoorlichting over schadelijke effecten van overmatig drankgebruik aan te scherpen? Wanneer zijn de resultaten bekend uit het onderzoek naar de mogelijkheden van een label, waarop wordt verwezen naar de schadelijke effecten van alcoholgebruik, naar aanleiding van de motie Voordewind/Leijten (27565, nr. 56)?

--------------------------------------------------------------------------------

[1] Trouw, (2008), Kroeg tapt door bij dronkenschap, door Joop Bouma (22 december)

 

 

Labels
Joël Voordewind
Tweede Kamer

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie: Doorschenken onverantwoord'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2008 > december

Geen berichten gevonden