De link tussen Augustinus en Europa

Peter van Dalen_610_2donderdag 08 januari 2009 11:32

Voor de or­thodox- christelijke politiek in Europa is 2009 het jaar van de wisseling van de wacht. Drs. Peter van Dalen (50) neemt in de ChristenUnie-SGP-fractie het stokje over van fractievoorzitter H. Blokland. „Ik ben gegrepen door Europa." Europa. Weinig onderwerpen roepen zo veel tegengestelde re­acties op. Voor de een is Europa de droom van een interne markt zonder grenzen, voor de ander een schrikbeeld van een bureau­cratische moloch.

Door zijn studies geschiedenis en internationale betrekkingen tussen 1976 en 1983 volgde Van Dalen de politieke ontwikkelin­gen in Europa op de voet. „Ik vond het intrigerend dat zo veel landen en volken van diverse ta­len en culturen in betrekkelijk korte tijd waren gaan samenwer­ken aan vrede, welvaart en stabi­liteit", vertelt hij, wandelend door de bossen bij Lage Vuur­sche.

Augustinus
Later kreeg zijn interesse een nog diepere dimensie, toen hij van een betrokkene een boekje van Augustinus kreeg, "Over het gelukkige leven". In dit pamflet doet de kerk­vader verslag van zijn dialogen met vrienden en bekenden over de kennis van God en over de be­vordering van het recht. Deze waarden vormen voor Van Dalen de drijfveren om politiek actief te zijn in Europa. „Als christelij­ke fractie moet je de mogelijkhe­den aangrijpen om vanuit identi­teit politiek te bedrijven."

Op 4 juni van dit jaar neemt Van Dalen voor het eerst de hon­neurs waar als lijsttrekker van de gecombineerde Eurofractie ChristenUnie-SGP. Van Dalen, in het dagelijks leven hoofdinspec­teur- directeur bij de Inspectie Verkeer en Waterstaat, is al meer dan twintig jaar betrokken bij de Europese politiek. Van 1985 tot 1989 was hij fractiemedewerker van toenmalig Europarlementa­riër ir. Van der Waal. Vanaf 1989 is hij lid van het College van Advies, dat de Eurofractie ad­viseert.

Lijsttrekkerschap
Het thuisfront reageerde posi­tief op zijn sollicitatie naar het lijsttrekkerschap. „Mijn vrouw en drie zonen staan voor 200 pro­cent achter me. Die steun is erg belangrijk voor me."
Hoewel Van Dalen deze zomer zeer waarschijnlijk aan de slag gaat in Brussel en Straatsburg, is hij niet van plan te verhuizen naar een van beide steden. „Ik vind dat je als Nederlands verte­genwoordiger in Nederland moet blijven wonen." Dat bete­kent veel reizen. „Per maand zal ik een week in Brussel en ook een week in Straatsburg moeten overnachten in een hotel", licht Van Dalen toe.
In 2004 miste hij de voordracht op een haar na. Tijdens de stem­ming van het partijcongres van de ChristenUnie verloor Van Da­len met negen stemmen verschil van huidig fractievoorzitter van de Eurofractie ChristenUnie-SGP H. Blokland. „Deze nipte neder­laag motiveerde mij om door te gaan. Blokland was bekend in al­le geledingen van de partij, ik niet."

In de campagne zal Van Dalen het boegbeeld van de Eurofractie zijn, tegelijkertijd relativeert hij zijn inbreng. „Zichtbaarheid is noodzakelijk richting de verkie­zingen, maar aanzien doet me niet veel."
In zijn schaarse vrije tijd houdt Van Dalen zich bezig met ge­schiedenis, taal en literatuur. „Mijn favoriete schrijver is de Duitser Erich Maria Remarque. Door toedoen van de nazi's ver­loor hij in 1938 zijn Duitse staatsburgerschap en vluchtte hij naar Zwitserland en de Ver­enigde Staten. Een hele actuele kwestie; het belang van het pas­poort zie je terug bij het immi­gratievraagstuk dat Europa al ja­renlang in de tang heeft."

(Bron: Reformatorisch Dagblad, Jan Mark ten Hove, 7 januari 2008)

Labels
Europa
In de media
Partij
Peter van Dalen

« Terug

Reacties op 'De link tussen Augustinus en Europa'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2009 > januari