ChristenUnie wil een vredesmacht in Gaza

vlaggen israel palestinavrijdag 09 januari 2009 11:49

De ChristenUnie wil een duurzaam staakt-het-vuren tussen Israël en Hamas. Een internationale vredesmacht moet hierop toezien. Tweede Kamerlid Joël Voordewind:,,Een vredesmacht met een robuust mandaat kan de wapeninvoer naar Gaza actief tegen gaan en wapens in beslag nemen. Een waarnemersmissie neemt slechts waar en registreert dat." Ook wil de ChristenUnie dat de grenzen tussen Israël en Gaza weer open kunnen gaan.

De ChristenUnie pleit sterk voor een duurzaam staakt-het-vuren. Dit moet inhouden dat Hamas het afvuren van raketten staakt, de wapeninvoer naar Gaza sterk wordt tegengegaan en Israël de grenzen naar Gaza opent. Voordewind:,,Het geweld moet stoppen. Alles moet gericht zijn op een duurzaam bestand. Ik zal de minister vragen de mogelijkheden voor een vredesmissie te onderzoeken. Deze missie kan de wapeninvoer van Hamas via bijvoorbeeld ondergrondse tunnels actief tegen gaan en heeft een veel sterker mandaat dan een waarnemersmissie, die slechts kan registreren. Zie in dit verband de falende waarnemersmissie in Zuid-Libanon (UNIFIL). Hezbollah heeft zich de laatste jaren kunnen herbewapenen onder toeziend oog van de VN. Dat mag zich bij Hamas niet herhalen."

Geen geweld tegen hulpverleners
De ChristenUnie is geschokt door de vele burgerslachtoffers die gevallen zijn de afgelopen dagen in Gaza. In het bijzonder elk geweld tegen hulpverleners en medisch personeel veroordeelt de partij scherp. Voordewind:,,Beide partijen mogen onder geen beding het werk van hulpverleners onmogelijk maken. De minister moet zijn contacten in Israël aanspreken nu de VN en andere hulporganisaties zich terug lijken te trekken uit Gaza. Hulpkonvooien en ambulances mogen onder geen beding onder vuur genomen worden. Gewonden moeten kunnen worden vervoerd ook uit de Gaza. De invoer van humanitaire goederen en medicijnen moeten vrije toegang hebben."

Recht op verdediging
De directe aanleiding voor het militair ingrijpen van Israël gericht tegen Hamas, is volgens de ChristenUnie een legitieme daad. Volgens artikel 51 van het Handvest van de Verenigde Naties heeft een soevereine staat het recht zich te verdedigen tegen gewelddadige aanvallen op zijn grondgebied. Voordewind:,,Het betreft hier een terroristische organisatie die zich tot doel heeft gesteld de vernietiging van de staat Israel. Geen enkele staat zou aanhoudend geweld tegen zijn burgers accepteren."

Uitgangspunten voor de toekomst
Uitgangspunten voor de toekomst zijn voor de ChristenUnie het recht op veilige en erkende grenzen van Israel door Hamas en een economisch levensvatbare staat voor de Palestijnen, inclusief de Gaza. Daar moet na een bestand gezamenlijk aan gewerkt worden. Zolang de Hamas Israel niet wil erkennen en uit is op haar vernietiging zal er geen wederzijds vertrouwen kunnen ontstaan tussen beide partijen. Daartoe moet Israel ook de bevolking in de Gaza in staat stellen zich te ontwikkelen, zodat ook de voedingsbodem voor ontevredenheid en afkeer tegen Israel wordt weggenomen.

Labels
Buitenlands beleid
Israël
Joël Voordewind
Tweede Kamer

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie wil een vredesmacht in Gaza'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2009 > januari