‘Ambachtelijk Kamerwerk, inhoud- en resultaatgericht'

top drie amendementenscoordersdonderdag 15 januari 2009 11:20

Hulp aan prostituees, betaalbare graven voor kinderen, investeringen in openbaar vervoer, opvang voor tienermoeders: op tal van beleidsterreinen wist de ChristenUnie-fractie in de Tweede Kamer in 2008 haar eigen accenten te zetten. In de vorm van concrete wetswijzigingen (‘amendementen') die door een meerderheid van de Kamer werden gesteund.

Het was een opmerkelijk statistiekje in het jaarverslag dat Kamervoorzitter Gerdi Verbeet deze week presenteerde. Naast de overzichten van wat wel gekscherend de 'parlementaire ketelmuziek' wordt genoemd (Kamervragen, spoeddebatten) bevatte het verslag ook een overzicht van ingediende en aangenomen amendementen. Daaruit bleek dat drie ChristenUnie-Kamerleden het ereschavot bezetten in de categorie 'meest aangenomen amendementen per Kamerlid': Ernst Cramer, Esmé Wiegman en Ed Anker waren de topscoorders van het parlement. Een amendement brengt een wijziging aan op een door het kabinet ingediend wetsvoorstel. Het is daarom meer dan een 'statement': via amendementen kan de Kamer zich bij uitstek als wetgever manifesteren. Ministers kunnen een amendement niet naast zich neerleggen, zoals ze dat met een motie (een 'uitspraak' van de Kamer) wél kunnen doen.

Fractievoorzitter Arie Slob is trots op het rendement van zijn fractie. De opvallende score noemt hij het gevolg van ,,hard werken, inhoud- en resultaatgericht, ambachtelijk Kamerwerk. We zijn goede leerlingen in de school van Gert Schutte, zeg maar.''

Vervoer

Ernst Cramer noemt als voorbeelden zijn amendementen waarmee geld beschikbaar kwam voor de rietsnijdersbranche, voor openbaar vervoer en voor verbetering van het vaarwegennet op enkele concrete plekken (de keersluis bij Blokzijl en vaargeul De Boontjes van Den Oever naar Harlingen). Cramer: ,,Rietsnijders leveren een belangrijke bijdrage aan het landschapsbeheer in typisch Nederlandse wetlands zoals Noordwest Overijssel. Door de aanvoer van goedkoop riet uit Azië dreigde dit ambacht de nek om te worden gedraaid, ten koste van het landschap. Ik vind het mooi dat je dan via een wijziging in de begroting geld beschikbaar kunt stellen om deze traditie overeind te houden. Iets heel anders zijn de amendementen waarmee de verruiming van de keersluis bij Blokzijl en de verdieping van vaargeul De Boontjes mogelijk werd gemaakt. De bevordering van vrachtvervoer over het water is een speerpunt in ons verkeersbeleid. Met één modern binnenvaartschip haal je tientallen vrachtauto's uit de file. Maar dan moet dat schip wel door de sluis en door de vaargeul kunnen. In vergelijking met het aanleggen van nieuw asfalt zijn dit superrendabele en milieuvriendelijke investeringen.''

Prostitutie

Ed Anker is blij dat hij met een aantal amendementen typische ChristenUnie-accenten heeft kunnen zetten. Als voorbeelden noemt hij een wetswijziging waardoor hij geld beschikbaar stelde voor uitstapprogramma's voor prostituees, een wijziging van de huwelijksvermogensrecht en een amendement waardoor kindergraven betaalbaarder worden. Doorslaggevend was ook zijn voorstel om de bewaartermijn voor e-mailverkeer te beperken tot twaalf maanden. ,,Jaren na de afschaffing van het bordeelverbod breekt eindelijk het maatschappelijk besef door dat prostitutie, hoe gelegaliseerd ook, geen 'normaal' beroep is. Dat heb ik kunnen markeren met mijn actie voor uitstapprogramma's, waarmee vrouwen en mannen een uitweg wordt geboden uit 'het vak'. Hiermee wordt concrete hulp geboden aan concrete mensen. Mooier en rendabeler kan het Kamerwerk niet zijn.''

Breed

Uit de amendementen die Esmé Wiegman indiende, blijkt treffend de breedte van haar portefeuille: de ene keer gaat het over Europa, de andere keer over drinkwaterbedrijven, een volgende keer over zorg voor ongewenst zwangere vrouwen en een opvanghuis voor tienermoeders. Esmé: ,,Het is moeilijk om het een belangrijker dan het ander te noemen. Drinkwatervoorziening gaat ons allemaal aan, en dus is het beslist de moeite waard om de positie van de bedrijven via wetgeving scherp te bewaken. Maar het is natuurlijk ook prachtig om in deze tijd steun te vinden voor een amendement waardoor er meer hulp komt voor ongewenst zwangere vrouwen en meisjes, heel concreet zelfs in de vorm van financiering van een opvanghuis van de VBOK in Gouda.'' 

Zie ook een bericht hierover in het Reformatorisch Dagblad

Labels
Ed Anker
Ernst Cramer
Esmé Wiegman
Tweede Kamer

« Terug

Reacties op '‘Ambachtelijk Kamerwerk, inhoud- en resultaatgericht''

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2009 > januari