Einde aan doelloze opslag van kentekens

file snelweg 610x192_2donderdag 15 januari 2009 15:27

Alleen als de politie een 'hit' constateert tussen een gescand kenteken en een kenteken in het bestand waarmee wordt vergeleken, mogen de gegevens worden gebruikt. Gescande kentekens die niet leiden tot een ‘hit' moeten direct worden vernietigd. Dat zegt het Centraal Bureau Persoonsgegevens (CBP). Kamerlid Ed Anker stelde vorig jaar vragen over de kentekenregistratie op de A28 en A50.

Kentekens van alle voertuigen die bij Zwolle over de snelwegen A28 en A50 rijden, werden door de regiopolitie IJsselland vastgesteld en maar liefst zeven dagen bewaard. Volgens de ChristenUnie pastte dit expiriment niet binnen de grenzen van de privacywetgeving en maakt het inbreuk op de persoonlijke levenssfeer.

Onaanvaardbaar
Het CBP noemde deze gang van zaken destijds onaanvaardbaar en publiceerde vandaag richtsnoeren voor de toepassing van automatische kentekenherkenning door de politie. De privacytoezichthouder geeft hiermee invulling aan de wettelijke normen die bij automatische kentekenherkenning moeten worden nageleefd. Het CBP geeft aan dat deze methode onder voorwaarden is toegestaan. Alleen als de politie een ‘hit' constateert tussen een gescand kenteken en een kenteken in het bestand waarmee wordt vergeleken, mogen de gegevens worden gebruikt. Gescande kentekens die niet leiden tot een ‘hit' moeten direct worden vernietigd. Als de politie deze gegevens wel bewaart, wordt iedereen die over een weg rijdt waar kentekenherkenning plaatsvindt als een potentiële verdachte beschouwd. Dit leidt tot een niet-gerechtvaardigde inbreuk op de persoonlijke levenssfeer en is in strijd met de wet.

Automatisch
De politie past de methode van automatische kentekenherkenning al enige tijd toe, terwijl de juridische aspecten ervan nog niet zijn uitgekristalliseerd. Omdat deze onduidelijkheid ten koste kan gaan van de bescherming van persoonsgegevens van automobilisten heeft het CBP richtsnoeren opgesteld. De richtsnoeren bepalen dat de politie niet alle gescande gegevens mag bewaren of verwerken. Gescande ketekens die na vergelijking leiden tot een ‘hit', kunnen worden verwerkt zolang zij noodzakelijk zijn voor het vastgestelde doel. Gescande kentekens die niet leiden tot een ‘hit', moeten direct worden vernietigd. Dit betekent ook dat zij niet bewaard mogen worden ten behoeve van nog niet bestaande onderzoeken. Het volgen van bekenden van de politie is in beginsel alleen toegestaan als er een concrete verdenking is.

Het CBP heeft zich vanaf 2006 op hoofdlijnen uitgelaten over automatische kentekenherkenning. De toezichthouder maakte duidelijk dat het gebruik van kentekenherkenning om verdachten te signaleren aanvaardbaar is, maar dat het registreren en bewaren van de kentekens van iedereen op een bepaalde route te ver gaat. De vandaag uitgebrachte richtsnoeren zijn ter consultatie verspreid omdat het CBP het van belang vindt dat zij aansluiten bij de praktijk. Na de consultatieronde zal het CBP de richtsnoeren aanpassen als hiertoe aanleiding bestaat en de definitieve richtsnoeren in de Staatscourant publiceren.
Automatische kentekenherkenning, oftewel 'Automatic Numberplate Recognition' (ANPR), is een methode om gescande kentekens op automatische wijze te vergelijken met een verzamelbestand waarin een selectie van kentekens is opgenomen. Deze vergelijking kan een ‘hit' opleveren: een signaal dat een kenteken wordt herkend. Naar aanleiding van een hit kan direct een actie plaatsvinden. Een ‘no-hit' betekent dat een gescand kenteken niet voorkomt in het vergelijkingsbestand en dat dit kenteken dus niet wordt gezocht in het kader van de ANPR-actie.

(Gebaseerd op persbericht CBP)

 

 

Labels
Ed Anker
Justitie
Tweede Kamer

« Terug

Reacties op 'Einde aan doelloze opslag van kentekens'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2009 > januari