Slob: 'Irak-onderzoek verstandig besluit'

Amerikanen in Irakdinsdag 03 februari 2009 18:00

Fractievoorzitter Arie Slob van de ChristenUnie is tevreden over de instelling van een zware, onafhankelijke commissie die onderzoek gaat doen naar de Nederlandse besluitvorming om in 2003 politieke steun te verlenen aan de Amerikaanse inval in Irak. ,,Een verstandige stap van premier Balkenende. De onafhankelijkheid van het onderzoek is in deze opzet volledig gewaarborgd."

 

"De Commissie Davids krijgt - zoals het hoort - toegang tot alle stukken. En de beide Kamers krijgen vervolgens zonder beperking de eindrapportage, gelijktijdig met de regering, aangeboden.''

Behoefte
Slob en zijn collega-fractievoorzitters Mariëtte Hamer (PvdA) en Pieter van Geel (CDA) werden maandagmorgen door minister-president Balkenende op de hoogte gesteld van het kabinetsvoornemen om een onafhankelijke onderzoekscommissie in te stellen onder leiding van mr. W.J.M. Davids, oud-president van de Hoge Raad. Slob kon daar zonder aarzelen mee instemmen: ,,De afgelopen tijd nam de behoefte aan opheldering toe, ook bij ons. Met name door publicatie in NRC Handelsblad van een juridisch memorandum uit 2003 dat destijds niet aan de toenmalige minister was doorgeleid. Daardoor rezen opnieuw vragen over de volkenrechtelijke argumentatie voor de Nederlandse politieke steun. Het instellen van een bekwame, gezaghebbende commissie die de toedracht haarfijn uitzoekt is een optie die wij zelf de afgelopen tijd ook wel geopperd hebben; afgelopen zaterdag nog op ons congres. Dit is een verstandig besluit.''

Parlementaire enquête
Dat diverse oppositiepartijen nu roepen dat er een parlementaire enquête had moeten komen, vindt Slob opvallend: ,,Een minderheid in de Tweede Kamer heeft de afgelopen jaren ettelijke keren om onderzoek door een onafhankelijke commissie gevraagd. Partijen als SP, PvdA, GroenLinks en D66 hebben diverse moties daarover ingediend of gesteund. Een parlementair onderzoek is ook wel als optie genoemd, maar nooit ging het over een parlementaire enquête. Nu krijgen ze een onafhankelijk onderzoek - doen ze ineens alsof dat niks voorstelt. En helemáál ongeloofwaardig is de opstelling van de VVD, die als voormalig regeringspartij zes jaar lang niets van enig onderzoek wilde weten, maar nu ineens hoog van de toren blaast.''

Coalitieakkoord
Bij de kabinetsformatie spraken ChristenUnie, CDA en PvdA af dat er geen onderzoek zou komen naar het Nederlandse engagement bij de Irak-oorlog. Die afspraak is nu terzijde geschoven, beaamt Slob: ,,Daarom is het correct dat premier Balkenende eerst de coalitiefracties om instemming gevraagd heeft. Wij zijn immers de geestelijke eigenaren van het coalitieakkoord. De afspraak is destijds op sterke aandrang van het CDA gemaakt; de PvdA wilde juist wél een onderzoek. Als ChristenUnie waren we niet mordicus tegen een onderzoek, maar we vonden het ook niet nodig. De ChristenUniefractie heeft haar besluit in 2003 om politieke steun aan de oorlog te verlenen niet gebaseerd op geruchten over de aanwezigheid van massavernietigingswapens in Irak, maar op het feit dat Saddam Hussein stelselmatig VN-resoluties aan z'n laars lapte. Dus toen bleek dat er géén kernwapens waren in Irak, verviel daarmee wat ons betreft niet de rechtvaardiging voor de Amerikaanse inval. Er zijn inmiddels echter wel meer vragen te stellen over de besluitvorming destijds. Alleen al met het oog op de geschiedschrijving is het goed dat de Commissie Davids nu alles grondig uitzoekt. Ik hoop dat er een stevig rapport komt, zodat we straks dit boek echt kunnen sluiten.''

 

Labels
Arie Slob
Tweede Kamer

« Terug

Reacties op 'Slob: 'Irak-onderzoek verstandig besluit''

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2009 > februari