Een belletje op zondag

wouterbos_beltwoensdag 04 februari 2009 09:59

,,Als het landsbelang in het geding is, mag iedere minister ons op zondag bellen. Maar deze situatie waar we nu wereldwijd in zitten, moet op een meer afgewogen manier worden behandeld dan waar de zondagavond ons ruimte voor biedt." Dat zei Kamerlid Ernst Cramer gisteravond in het debat over ING.

Vorige week werden de woordvoerders Financiën door minister Bos persoonlijk geïnformeerd over een steunplan dat was opgesteld voor ING. Het was op een zondagavond. Volgens Ernst Cramer was er geen sprake van een noodsituatie omdat het onderwerp al enkele weken speelde. ,,De minister mag mij altijd bellen, 24 uur per dag. Maar ik ga er wel vanuit dat hij een juiste inschatting maakt van de urgentie van zijn telefoontje. Hij weet dat zondagsrust ons een lief ding waard is."

Ingenieus
Overigens vindt Cramer het steunplan waar Bos over belde ingenieus, zo op het eerste gezicht. Het had de titel ‘Altogether now ' kunnen krijgen. Immers, na een kapitaalinjectie van 10 miljard, moest de Staat nu weer inspringen, om de bank/verzekeraar van de ‘net-niet-rommel-hypotheken' te verlossen. We komen steeds meer samen.

Ernst Cramer: ,,In het vorige debat over de kredietcrisis had mijn fractievoorzitter al aangegeven dat er een probleem is met de ‘besmette' producten op de balansen van banken. In die zin is het nu isoleren van deze producten een begrijpelijke stap. Maar het is wel wrang om te moeten constateren dat de eerste steunronde aan de banken, in het geval van ING een kapitaalinjectie van 10 miljard, kennelijk geen effect heeft gehad. Immers, de kredietverlening is er niet door op gang gekomen.

Risico
De centrale vraag is: hoeveel risico loopt de Staat? Bij de ING back-up faciliteit, maar ook bij alles wat er mogelijkerwijs nog komen gaat. Hiernaast vraag ik de minister: hoeveel risico moet en kan de Staat nemen? Ook de overheid heeft grenzen in acht te nemen. Kan de minister aangeven wat hij in grote lijnen verantwoord acht?

Er zijn diverse aannames gedaan, onder andere wat betreft werkloosheidspercentages en waardedalingen van huizen. Hierbij zijn twee scenario's gebruikt: een base case en een stress case. Op grond waarvan heeft de minister geconcludeerd dat dit werkbare scenario's zijn en dat de aannames conservatief te noemen zijn? Een half jaar geleden geloofde ook geen mens dat de beurzen zo hard in elkaar zouden klappen. En dat er banken genationaliseerd moesten worden. Dan kunnen nu - ogenschijnlijk conservatieve - voorspellingen achteraf toch ook optimistisch blijken?

Werkloosheid
Hiernaast valt op dat het werkloosheidspercentage waar het overgenomen base case scenario mee rekent 8% is. Hoe conservatief is een werkloosheidspercentage van 8% te noemen?
Ook stelt de minister dat de economische groei in het 4e kwartaal ‘maar' gedaald is met 3,8%, terwijl het base case scenario met 6% rekent. Maar onderkent de minister het feit dat in het vierde kwartaal nog veel voorraad is geproduceerd, waardoor de economische groeicijfers enigszins geflatteerd zijn? En dat de klap dus in het eerste kwartaal kan komen, waarbij de economische groei lager zal zijn dan in het base case scenario?

Precedent
Al met al snapt de ChristenUnie dat er wat moest gebeuren bij ING en het minste wat over de gekozen oplossing gezegd kan worden, is dat er goed over is nagedacht. Maar wij maken ons wel enige zorgen over de mogelijke precedentwerking die er van uit gaat. Andere banken hoorde ik - begrijpelijk - al klagen over concurrentievervalsing. Is de minister straks niet min of meer verplicht om bij andere banken ook de bad assets over te nemen? En komt er zo niet een steeds groter risico bij de Staat, lees: de Nederlandse belastingbetaler te liggen?

Als we zo over ING praten, kan de situatie eigenlijk niet geïsoleerd beschouwd worden van de krediet- en economische crisis. Afgelopen zaterdag heeft de ChristenUnie al aangegeven dat buitengewone tijden tot buitengewone daden kunnen leiden. Wij zijn bereid om met een open houding naar gemaakte coalitieafspraken - ook de financiële - te kijken als dat in het belang van ons land en de aanpak van de recessie noodzakelijk is. We zullen niet meewerken aan maatregelen die de crisis alleen maar verder verdiepen."

Labels
Ernst Cramer
Tweede Kamer

« Terug

Reacties op 'Een belletje op zondag'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2009 > februari