Ortega: Werktijdverkorting niet verlengen

CynthiaOrtegaMartijn03.jpgdonderdag 05 februari 2009 18:32

Werktijdverkorting was een tijdelijke noodmaatregel tegen de kredietcrisis, en moet niet verlengd worden. In plaats daarvan moeten er nu structurele maatregelen genomen worden want het einde van de economische neergang is nog niet in zicht. Tweede Kamerlid Cynthia Ortega-Martijn: ,,Er dreigen massa-ontslagen. Daarom moet de focus moet nu verlegd worden naar het tegengaan van de werkloosheid.''

Minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft vorig jaar een bijzondere regeling ingesteld zodat werkgevers die plotseling getroffen werden door de kredietcrisis gemakkelijker werktijdverkorting konden aanvragen. Hiermeehoopte hij onnodige ontslagen te voorkomen. Ortega-Martijn: ,,de ChristenUnie stond vanaf het begin af aan kritisch tegenover deze maatregel, omdat deze alleen geschikt is als tijdelijke maatregel. Nu de crisis niet van tijdelijke aard blijkt te zijn, moet de regering zich voorbereiden op een situatie waarin massaontslagen kunnen vallen."

De ChristenUnie heeft in het overleg met de minister diverse voorstellen naar voren gebracht die een golf van grote werkloosheid kunnen helpen tegengaan. Zo wil de ChristenUnie de ontslagtermijn bij massaontslagen (tijdelijk) verruimen van 3 naar 5 maanden. Op deze manier is er meer tijd beschikbaar om werknemers om- of bij te scholen en hebben werknemers meer tijd om een andere werkgever te vinden. De ChristenUnie wil dat de zogenaamde Mobiliteitscentra, die bedrijven in de gelegenheid stellen overtollig personeel om te scholen of tijdelijk onder te brengen bij andere bedrijven, op volle kracht gaan functioneren. Ortega-Martijn: ,,Vanuit deze Mobiliteitscentra kunnen detacheringpools worden opgericht om een goede match tussen vraag en aanbod mogelijk te maken. In een banenpool zien wij niet zoveel. Hiervoor wordt de WW als financiering gebruikt terwijl bijvoorbeeld sociale partners sterker hun rol moeten spelen. Er moet zoveel mogelijk worden voorkomen dat de bemiddeling vanuit een uitkering plaatsvindt."

Ook wil de ChristenUnie graag dat er een brochure voor werkgevers komt waarin wordt uitgelegd hoe ze het ‘van-werk-naar-werk' proces kunnen stimuleren. Om werknemers nog meer kansen te bieden op de arbeidsmarkt, wordt wat de ChristenUnie betreft de blik verruimd van scholing binnen sectoren naar intersectorale scholing. Ortega-Martijn: ,,We moeten in alles wat we doen voorkomen dat kwetsbare groepen de grote slachtoffers van deze crisis worden. Ik heb hier bij het kabinet sterk op aangedrongen."

Labels
Cynthia Ortega
Tweede Kamer

« Terug

Reacties op 'Ortega: Werktijdverkorting niet verlengen'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2009 > februari