Vervangend vervoer voor gestrande reizigers

treindinsdag 17 februari 2009 15:58

Er moeten volgens de ChristenUnie landelijke regels komen voor vervangend vervoer van gestrande passagiers in de trein. Ernst Cramer: ,,Nu maakt elke provincie zijn eigen afspraken voor regionale treinen. De klant weet zo niet waar hij aan toe is. In de ene provincie komt er standaard binnen een half uur vervangend vervoer, in de andere moet de reiziger zelf contact opnemen met de klantenservice voor een taxi."

De ChristenUnie doet dit voorstel naar aanleiding van een inventarisatie van regelingen door minister Eurlings en staatssecretaris Huizinga dat afgelopen maandag in de Tweede Kamer werd besproken. Ernst Cramer: ,,Er is al veel geregeld maar doordat het overal anders is, is het voor de klant niet duidelijk. Zeker niet als hij te maken heeft met meerdere vervoerders". De ChristenUnie wil daarom een landelijke garantie voor vervangend vervoer en diende een motie in bij het overleg over de MobiliteitsAanpak.

Volgens de ChristenUnie moeten ook de draaiboeken bij ernstige verstoringen tegen het licht worden gehouden. Cramer wil weten wat NS en ProRail hebben geleerd van een verstoring in januari in Zeeland waar reizigers uren lang in de vrieskou op het perron stonden. De omroepinstallatie kondigde aan dat er wel treinen reden terwijl dit niet het geval was.

--------------------------

Motie:

De Kamer,

gehoord de beraadslagingen,

constaterende, dat er verschillende regelingen zijn voor vervangend vervoer bij verstoringen bij gedecentraliseerde spoordiensten;

overwegende, dat reizen in het OV onderdeel is van de mobiliteitsketen waar voor één reis gebruik gemaakt kan worden van zowel het hoofdrailnet als gedecentraliseerde spoordiensten;

overwegende, dat voor de reiziger duidelijk moet zijn wat hij kan verwachten bij verstoringen ongeacht de vervoerder of vervoerders wiens diensten worden gebruikt;

verzoekt de regering in overleg met de decentrale overheden, ProRail en NS te komen tot een landelijke regeling voor vervangend vervoer en verbetering van de informatievoorziening richting de reiziger tijdens verstoringen,

en gaat over tot de orde van de dag.

------------------------

Labels
Ernst Cramer
Tweede Kamer

« Terug

Reacties op 'Vervangend vervoer voor gestrande reizigers'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2009 > februari