Nieuwe huisbankier moet maatschappelijk verantwoord ondernemen

RBSwoensdag 25 februari 2009 13:24

Maandag maakte de regering bekend dat Royal Bank of Scotland (RBS) de nieuwe huisbankier van de Nederlandse overheid wordt. De ChristenUnie wil dat het Nederlandse beleid voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) uitgangspunt is op onderwerpen als klimaat, mensenrechten, arbeidsrechten en wapens voor de RBS. Ook het beloningsbeleid van de managers valt hieronder.

De overeenkomst tussen het rijk en de RBS geldt voor minimaal 4 en maximaal 7 jaar. Het gaat om 66 transacties per jaar, van alle ministeries met uitzondering van Buitenlandse Zaken en de belastingdienst. RBS gaat hiermee dus ING en Rabobank, die eerder het betalingsverkeer voor de overheid deden, vervangen.

De ChristenUnie betreurt het dat niks erop wijst dat duurzaamheidsbeleid of MVO-criteria een rol hebben gespeeld bij de bepaling van het nieuwe huisbankierschap. Zeker gezien in het licht van de jarenlang slepende discussie over het duurzaam inkoopbeleid is dit zeer spijtig. Volgens bronnen heeft RBS heeft een dubieuze naam met betrekking tot duurzaamheidsbeleid. In het Verenigd Koninkrijk wordt al jaren stevig geprotesteerd tegen met name het slechte klimaatbeleid van RBS en de zeer grote focus van RBS op kredietverstrekking van olie en gas - projecten. (Zie ook: http://www.banktrack.org/show/news/groups_call_for_environmental_regulation_of_rbs)

BankTrack heeft in december 2007 een zeer uitgebreid onderzoek naar het MVO-beleid van tientallen banken wereldwijd uitgevoerd; hieruit blijkt dat RBS op belangrijke onderwerpen als klimaatbeleid, mensenrechten en arbeidsrechten slecht scoort. (Zie "Mind the Gap" (blz. 204): http://www.banktrack.org/show/pages/publications.)

Schriftelijke vragen van de leden Cramer en Wiegman - Van Meppelen Scheppink (ChristenUnie) aan de ministers van Financiën en VROM over de nieuwe huisbankier van het Rijk

1. Kent u het bericht ‘Groups call for environmental regulation of RBS' 1)
2. Heeft u in het kader van het duurzaam inkoopbeleid MVO-criteria een rol laten spelen bij de bepaling van het nieuwe huisbankierschap? Zo ja, welke?
3. Vindt u dat RBS nu aan de in Nederland omschreven MVO criteria voldoet. En zo nee bent u dan bereid uw invloed aan te wenden om de RBS te stimuleren op korte termijn diens MVO-beleid bij te stellen?
4. Vindt u ook dat op specifieke relevante onderwerpen als klimaat, mensenrechten, arbeidsrechten en wapens het door Nederland gewenste MVO-beleid uitgangspunt van handelen moet zijn voor de RBS?
5. Vindt u ook dat MVO-beleid consequenties moet hebben voor de wijze van bankieren in het algemeen, voor het beloningsbeleid van de managers in het bijzonder? En zijn op dat punt eisen gesteld aan deze nieuwe huisbankier?

1) zie www.banktrack.org

 

 

 

 

Labels
Ernst Cramer
Esmé Wiegman
Tweede Kamer

« Terug

Reacties op 'Nieuwe huisbankier moet maatschappelijk verantwoord ondernemen'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2009 > februari