'Dit is geen vechtkabinet dat is uitgeregeerd'

rouvoetnieuwsmaandag 11 mei 2009 13:31

Het kabinet lijkt uitgeregeerd en van wantrouwen aan elkaar te hangen. De ChristenUnie moet voortdurend bemiddelen tussen CDA en PvdA om de coalitie te redden. André Rouvoet ziet dat anders. In een gesprek dat vlak voor Koninginnedag plaatsvindt, zegt hij door te willen zetten omdat het kabinet, ondanks de crisis, volop investeert in zaken die jaren zijn blijven liggen. Duurzaamheid, sociale samenhang en gezinsbeleid. 'Ik moet er niet aan denken dat daar een eind aan komt.'

Is dit een vechtkabinet?
'Nee, en wantrouwen zie ik ook niet. Natuurlijk hebben CDA, PvdA en ChristenUnie soms verschillende opvattingen, daar zijn afspraken over gemaakt. En afspraak is afspraak. Toch moet je soms aanpassingen doen, bijvoorbeeld vanwege de crisis of het coalitiebelang. Bij de JSF zijn de regeringsfracties eruit gekomen. Dat heeft te lang geduurd, maar we kunnen er als kabinet goed mee leven.'

Is dit dan een kabinet van trage besluiten en vage compromissen?
'Het is een misvatting dat het beraad over de financiële crisis lang duurde en weinig opleverde. We hebben drie weken onderhandeld over nieuwe financiële grondslagen van het beleid. Daar staat normaal maanden voor. Er is een pakket investeringen in elkaar gezet, er zijn afspraken gemaakt om de begroting weer op orde te krijgen en er zijn ook nog houdbaarheidsmaatregelen genomen zoals het verhogen van de AOW-leeftijd.'

En u moet steeds bemiddelen?
'We zitten niet met z'n drieën in het kabinet omdat we zo veel van elkaar houden, maar omdat wij denken goede dingen voor het land te kunnen doen. Het helpt om af en toe de bemiddelaar te spelen. Soms steken de klassiek politieke reflexen de kop op. Niet bij ons. Wij dragen geen last uit het verleden mee zoals traditionele regeringspartijen. Wij verwachten veel van dit kabinet en willen dat het slaagt. Niet tegen elke prijs, maar wij zijn gehouden aan onze verantwoordelijkheid om stabiliteit te brengen na de hectische periode van voorgaande kabinetten.'

Is de ChristenUnie wel voldoende zichtbaar?
'Onze inbreng leidt tot resultaat. In het crisispakket zit euro250 mln voor bestrijding van jeugdwerkloosheid. Heel belangrijk voor mij. Ook bij het crisisberaad zag je oude reflexen over bezuinigen of investeren. Ik heb de optie neergelegd om 2011 als schakeljaar te gebruiken. Dat droeg bij tot het besef bij anderen dat je in een recessie niet hoeft te bezuinigen en gelijktijdig kunt afspreken om de overheidsfinanciën weer gezond te maken zodra het maar even mogelijk is. De ChristenUnie is gericht op stabiliteit en houdt ervan verantwoordelijkheid te dragen. Maar we zijn geen "gekke Henkie". Onze vrienden van de coalitie hebben gemerkt dat ze niet over ons heen kunnen lopen als voor ons wezenlijke punten in het geding zijn. Dit bleek bijvoorbeeld toen het ging om de embryoselectie.'

Is dat niet wat mager?
'Wij zijn in het kabinet gestapt omdat het coalitieakkoord ons christelijk-sociale stempel droeg met jeugd en gezin, opkomen voor de kwetsbaren en duurzaamheid. Ik herken de ChristenUnie heel erg het kabinetsmotto: Samen werken, samen leven. Zo was er bij het arbeidsmarktbeleid altijd een focus op participatie en emancipatie. Dankzij onze kabinetsdeelname is daar gezinsvriendelijkheid bijgekomen.'

'Mensen moeten keuzevrijheid krijgen om werk en gezin te combineren door flexibele werktijden, deeltijdbanen en telewerken. De gezinsvriendelijke werkgever is in opmars, crisis of niet. Want als je nu de slag niet maakt, mis je straks een hele groep vrouwen die we nodig hebben. Die willen wel werken, maar doen dat niet omdat het niet te combineren is met hun gezin. In mijn gezinsnota is dit een centraal thema.'

Dit kabinet schuift problemen door en laat een forse schuld na.
'De crisis steekt een stevige spaak in het wiel. Gelukkig telt het coalitieakkoord ook ambities die niet primair financieel van aard zijn. Zo proberen we met het stimuleringspakket een slag te maken met duurzaamheid, energiebesparing en de bouw van zorginstellingen naar voren halen.'

'We doen wat van ons in crisistijd verwacht kan worden. In 2011 beginnen we als het kan met begrotingsherstel en lopen daarna het tijdpad af naar solide overheidsfinanciën. Het is onvermijdelijk dat we over de grens van de kabinetsperiode gaan.'

U grijpt de crisis aan om hervormingen door te drukken.
'We hebben een pad uitgezet om iets aan de houdbaarheid van de overheidsfinanciën te doen door de AOW-leeftijd te verhogen. Een beslissing die zonder crisis nooit genomen was omdat de kwestie zo gevoelig ligt. Zo'n besluit mag ook van het kabinet verwacht worden. Ik moet nog zien dat fracties die schamperen over het crisispakket net zo gemakkelijk over hun partijpolitieke hebbedingetjes heen waren gestapt als zij deze verantwoordelijkheid hadden gedragen.'

Is de ChristenUnie een machtpartij geworden?
'Politiek is ook macht, maar je stapt in een kabinet om je idealen te verwezenlijken. Ik heb altijd moeite met de tegenstelling getuigenispartij of machtspartij. Ik ben christenpoliticus; ik blijf niet steken in het afleggen van mooie getuigenissen over mijn idealen.'

'Maar ik wil daar in de praktijk van de macht ook niet los van raken. Mijn doel is: stel de macht in dienst van je idealen. Laat zien waar je hart klopt, waar je naartoe wilt met de samenleving en wees daar vrijmoedig in. Daar zit getuigenis achter, maar die moet je wel vruchtbaar maken.'

'We waren al in raden en Staten een bestuurderspartij. De ChristenUnie heeft nu een unieke kans gekregen om haar idealen om te zetten in beleid en wetgeving. Dat hadden velen voor onmogelijk gehouden. Er speelt natuurlijk wel eens wat, maar ik ben mijn enthousiasme voor deze coalitie niet kwijt. De crisis is ook een aansporing om het land niet in de steek te laten. Om door te zetten.'

'De ChristenUnie is gericht op stabiliteit en houdt ervan verantwoordelijkheid te dragen'

Christenpoliticus

André Rouvoet

Hij was fractiemedewerker, werd politiek leider van de ChristenUnie en is nu minister voor Jeugd en Gezin. André Rouvoet is getrouwd en heeft vijf kinderen.

1962    Geboren in Hilversum als zoon van een groenteboer

1985    Medewerker RPF-fractie in de Tweede Kamer

1986    Studeert af aan de Vrije Universiteit Amsterdam, rechts- en staatsfilosofie

1986    Beleidsmedewerker Stichting Scholen PCK

1987    Medewerker RPF, wetenschappelijk instituut

1989    Docent Evangelische School voor Journalistiek te Amersfoort

1989    Directeur van het wetenschappelijk instituut van de RPF

1994    Lid van de Tweede Kamer voor de RPF

2001     Secretaris van de ChristenUnie-fractie in de Tweede Kamer

2002     Fractievoorzitter van de Christenunie

(Bron: Het Financieele Dagblad, 11 mei 2009)

2007     Minister voor Jeugd en Gezin in coalitiekabinet met CDA en PvdA

 

Labels
André Rouvoet
In de media
Partij

« Terug

Reacties op ''Dit is geen vechtkabinet dat is uitgeregeerd''

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2009 > mei