ChristenUnie wil actie tegen concurrentievervalsing Europese scheepsbouw

scheepswerfvrijdag 15 mei 2009 20:00

Door fiscale maatregelen lijken Spaanse werven 20 tot 30 procent lagere prijzen te vragen voor hun schepen. Tweede Kamerlid Cynthia Ortega-Martijn heeft vandaag vragen gesteld aan de minister van Economische Zaken en de staatssecretaris van Financiën over dit mogelijke concurrentienadeel voor de Nederlandse scheepsbouw.

Volgens de Spaanse overheid kunnen ook buitenlandse werven van de belastingmaatregel profiteren. Scheepsbouw Nederland stelt echter dat alle grote Europese scheepsbouwassociaties negatieve gevolgen zeggen te ondervinden van het Spaanse model.

Cynthia Ortega-Martijn vraagt de bewindslieden het probleem bij de Europese Commissie aan te kaarten. Wanneer die oordeelt dat er geen sprake is van concurrentievervalsende staatssteun, roept dat de vervolgvraag op of het kabinet met soortgelijke maatregelen de Nederlandse werven kan ondersteunen.


Vragen van het lid Ortega-Martijn (ChristenUnie) aan de minister van Economische Zaken en de staatssecretaris van Financiën over de fiscale maatregelen in Spanje die zouden leiden tot oneerlijke concurrentie tussen Europese scheepswerven.

 

 

  1. Kent u het bericht “Scheepsbouw vreest oneerlijk concurrentie”?[1]
  2. Bent u op de hoogte van de fiscale maatregelen die Spanje treft waardoor de Spaanse werven 20 tot 30 procent lagere prijzen kunnen vragen voor hun schepen? Zo ja, wat is uw oordeel over deze combinatie van de ‘tax leaseregeling’ en de ‘tonnage tax’?
  3. Wat vindt u van het antwoord van de Spaanse overheid aan de Europese Commissie dat de belastingmaatregel ook geldt wanneer schepen bij niet-Spaanse werven worden gebouwd, terwijl Scheepsbouw Nederland aangeeft dat in de praktijk geen enkele medewerking wordt verleend door de Spaanse overheid?
  4. Wat vindt u van het signaal van alle grote Europese scheepsbouwassociaties dat zij dezelfde negatieve gevolgen van het Spaanse systeem ondervinden?
  5. Heeft u de Europese Commissie al benaderd over dit concurrentienadeel voor de Nederlandse scheepsbouw? Zo nee, bent u bereid dit probleem aan te kaarten bij de Europese Commissie?
  6. Wanneer de Europese Commissie besluit dat er geen concurrentievervalsing plaatsvindt, welke fiscale mogelijkheden heeft Nederland dan op dit punt?


[1] Het Financieele Dagblad, 15 mei 2009, “Scheepsbouw vreest oneerlijke concurrentie“, door Tjabel Daling

 

Labels
Cynthia Ortega
Tweede Kamer

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie wil actie tegen concurrentievervalsing Europese scheepsbouw'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2009 > mei