Woonlastenwaarborg mogelijk gevaar voor huurtoeslag

schoorsteen_610maandag 18 mei 2009 12:37

De ChristenUnie wil een onderzoek naar de gevolgen voor de huurtoeslag van de grootschalige energiebesparingsmaatregelen die de komende jaren worden genomen. Tweede Kamerlid Cynthia Ortega-Martijn: ,,Voorkomen moet worden dat mensen een lagere energienota krijgen, maar dat aan de andere kant de huurverhoging als gevolg van energiebesparingsmaatregelen leidt tot het verdwijnen van huurtoeslag omdat de huurprijsgrens wordt overschreden.”

Aedes en Woonbond presenteerden gisteren de Woonlastenwaarborg waarmee huurders de garantie kunnen krijgen dat de huurverhoging na het doorvoeren van energiebesparende maatregelen gemiddeld lager zal zijn dan de besparing aan energie. Ortega-Martijn: ,,Dit instrument geeft huurders zekerheid en kan het bereiken van een akkoord over huurverhoging versnellen.”

De ChristenUnie wijst er echter op dat hogere huur er in sommige gevallen toe kan leiden dat het recht op huurtoeslag voor nieuwe bewoners verdwijnt omdat de maximale huurprijsgrens wordt overschreden. Hiermee worden minder woningen toegankelijk voor de lagere inkomens.

Aftoppingsgrens
Voor bewoners van woningen waarvan de huur boven de aftoppingsgrens komt, maar nog onder de maximale huurprijsgrens blijft zijn er geen directe gevolgen van de hogere huurprijs. Ortega-Martijn: ,,Alleenstaanden en ouderen krijgen zelfs meer huurtoeslag. Per saldo betekent dit dus een groter beslag voor het Rijk voor de huurtoeslag. De effecten daarvan moeten worden onderzocht.”

Om te voorkomen dat te veel lage inkomens in woningen boven de aftoppingsgrens komen heeft het Rijk echter afgesproken dat corporaties zuinig moeten zijn in het toewijzen aan de lagere inkomens. Ortega-Martijn: ,,Ik wil weten hoe de minister omgaat met deze afspraken over woningtoewijzing nu een groot deel van de woningvoorraad aangepakt gaat worden. Het kan niet zo zijn dat door energiebesparingsmaatregelen de sociale voorraad kleiner wordt.”

Ortega-Martijn: ,,De ChristenUnie wil dat de minister alle effecten van de voorgenomen energiebesparingsmaatregelen in kaart brengt, zodat belemmeringen zo mogelijk kunnen worden weggenomen”. Volgens het Kamerlid zou dit meegenomen kunnen worden in het reeds lopende interdepartementaal beleidsonderzoek huurtoeslag. Uitgangspunt daarbij moet zijn dat de huurtoeslagregels zo eenvoudig mogelijk blijven.

Labels
Cynthia Ortega
Tweede Kamer

« Terug

Reacties op 'Woonlastenwaarborg mogelijk gevaar voor huurtoeslag'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2009 > mei