‘Niet korten op particuliere ontwikkelingshulp’

Zoa water in Ethiopiëwoensdag 20 mei 2009 21:00

De ChristenUnie wil niet dat minister Koenders van Ontwikkelingssamenwerking méér geld gaat besteden aan multinationale organisaties, ten koste van particuliere ontwikkelingssteun. Dat zei Joël Voordewind vanavond tijdens een Kamerdebat met de minister. Voordewind zal een motie indienen waarmee hij een herschikking van het budget voor ontwikkelingssamenwerking eist.

Voordewind: ,,Maatschappelijke, niet-gouvernementele organisaties zijn de spil in duurzaam en effectief ontwikkelingswerk. Ze zijn onafhankelijk van lokale overheden, zijn daardoor zeer effectief en gewenst voor opbouw van een (kritisch) maatschappelijk middenveld in de ontwikkelingslanden. Ze functioneren als kenniscentra en hebben goede contacten met de lokale bevolking; dat is essentieel voor duurzame en contextgerichte ontwikkelingswerking. En de grote kracht van maatschappelijke organisaties is dat ze een grote pluriformiteit kennen. Dat is belangrijk voor aansluiting en diversiteit in het ontwikkelingsbeleid.’’

Centraal staat bij de ChristenUnie het besef dat het ‘particulier kanaal’ een vitale pijler is onder het Nederlandse ontwikkelingsbeleid. Daarom is het onacceptabel dat minister Koenders het budget van deze organisaties onevenredig zwaar wil korten, ten gunste van ‘multilaterale’ ontwikkelingshulp door multinationale overheidsorganisaties (onder meer onder de paraplu van de Verenigde Naties en de Europese Unie).

De hoeveelheid geld die Nederland aan ontwikkelingshulp besteedt, is vanouds gekoppeld aan de opbrengst van de Nederlandse economie (het bruto nationaal product, bnp). Als het goed gaat met de economie, stijgt het budget voor ontwikkelingshulp navenant. Maar nu de economie in een forse dip zit, grijpt dat ook in in de portemonnee van Koenders. Voordewind: ,,De economie krimpt en Koenders moet de tering naar de nering zetten, dat hebben we zo afgesproken: samen de trap op, samen de trap af. Maar het is absoluut niet te verkopen dat de particuliere organisaties relatief veel zwaarder getroffen worden, terwijl Koenders het budget voor de ‘multilateralen’ nota bene wil verhogen!’’

Voordewind komt daarom volgende week met een motie waarin hij de regering vraagt de daling van het budget voor ontwikkelingssamenwerking (als gevolg van de daling van het bnp) gelijkelijk te verdelen over het particuliere, multilaterale en bilaterale ‘kanaal’.

 

Labels
Joël Voordewind
Ontwikkelingssamenwerking
Tweede Kamer

« Terug

Reacties op '‘Niet korten op particuliere ontwikkelingshulp’'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2009 > mei