'God moet terugkeren in Europa' (Video)

200905_regiotour_petervandalenmaandag 25 mei 2009 11:00

Volgens ChristenUnie-lijsttrekker voor de Europese verkiezingen Peter van Dalen is de economische crisis grotendeels het gevolg van de secularisatie. Hij stelt dat in een interview met NU.nl. Volgens Van Dalen is de waarschuwing voor het geld een van de rode draden in de bijbel. “Ik ben ervan overtuigd dat als dat meer bij mensen had geleefd, we niet zo’n last hadden gehad van die graaicultuur.”

(Bron: NU.nl/Lucas Benschop, 22 mei 2009)

 

Waar valt uit op te maken dat God is verdwenen?

"Europa kampt met allerlei crises. De energiecrisis, klimaatcrisis, economische crisis. Als je Gods geboden serieus neemt, dan eer je God in de schepping. Dan zorg je dus ook dat die schepping bewaard blijft."

"In de EU en in Nederland zie je dat het respect voor normen en waarden afneemt, alsmede het respect voor anderen."

"We hebben al vaker gepleit voor een rijverbod voor vrachtwagens op zondag. Mensen moeten die dag gebruiken om geestelijk bij te tanken. Helaas is de steun daarvoor eigenlijk heel beperkt. Vroeger was daar veel meer ruimte voor."

"Mensen zien Gods geboden als pesterijen of last. Integendeel, die zijn juist goed voor je."

Zijn die crises dan allemaal terug te voeren tot God?

"Het had zeker geholpen als we meer rekening zouden houden met Gods geboden, onze naasten en de schepping. Kijk naar de hele graaicultuur die is ontstaan rondom die bankencrisis. Al dat graaien en zakenvullen."

"Juist de waarschuwing voor het geld is een van de rode draden in de bijbel. Ik ben ervan overtuigd dat als dat meer bij de mensen had geleefd we niet zo'n last hadden gehad van die graaicultuur."

Europa seculariseert. Is dat te stoppen?

"De crisis biedt nieuwe kansen. Er is een roep om moreel besef. Het leven gaat niet alleen om geld, maar ook over hoe we met elkaar omgaan."

"Je ziet dat ook in Amerika. Daar zijn ze ook erg geschrokken. Daar zijn ze ook gaan nadenken over morele waarden. Dus ik hoop dat vanuit dit besef mensen zullen denken: die bijbel is helemaal niet zo ouderwets."

Dus u probeert de crisis aan te grijpen om mensen weer naar het geloof te brengen.

"Dat zou een prachtige bijkomstigheid zijn."

Voor de ChristenUnie is toetreding van Turkije onbespreekbaar. Waarom?

"Wij hebben vanaf het begin gezegd, ook in de Tweede Kamer, Turkije ligt niet in Europa. Daarmee voldoen ze niet aan de criteria, punt. Het is fout geweest om die onderhandelingen te starten."

Zijn er naast geografische nog meer redenen?

"Ik krijg weleens de vraag of we tegen de islam zijn. Dat is voor ons geen punt. In Albanië en Bosnië wonen ook islamieten. Misschien dat die over een aantal jaar wel lid worden."

Maar dat zijn relatief kleine landen. Bent u niet gewoon bang dat het aandeel moslims binnen de EU te groot wordt met Turkije erbij?

"Nee, het criterium is of een land geografisch binnen Europa valt. Dat doet Turkije niet."

Maar het proces van toetreding is al gaande.

"Zelfs als ze aan de criteria voldoen zie ik het niet gebeuren dat Turkije daadwerkelijk toetreedt. Sarkozy is tegen, Merkel is kritisch. Diverse andere landen willen het niet."

"In de polls die gehouden zijn in de EU, maar ook in Turkije, zie je dat er geen meerderheid is voor toetreding. Sommige landen zullen een referendum willen houden over de toetreding. In een land als Frankrijk haalt zo'n referendum het nooit."

Turkije zal het stoppen van de onderhandelingen opvatten als beloftebreuk.

"Het zal slikken zijn. Aan de andere kant zie je dat de publieke opinie in Turkije aan het kantelen is. Ik vraag me zelfs af of er nog een meerderheid voor is."

In alle verkiezingsprogramma's speelt klimaat een grote rol. Wordt dat de komende vijf jaar ook voor de ChristenUnie het belangrijkste punt van actie?

"Absoluut. Europa moet op dat terrein leiderschap tonen. De situatie is dermate urgent dat er snel een deltaplan energie moet komen. De doelstelling hiervan moet zijn om in 2050 80 procent van de energie duurzaam te produceren."

Waarom geen 100 procent?

"Het zou al een grote overwinning zijn om in 2020 30 procent te halen. Dat is al zo'n ingrijpende verandering."

"Kijk naar het energieverbruik van de stad New York. Die is tussen 1995 en 2005 met een factor 4 toegenomen. Voornaamste reden: de lcd-tv. Die vreet stroom."

Moet je dan lcd-tv's gaan verbieden?

"Dat is wel heel ingrijpend. Je moet met een techniek gaan komen die veel minder energie kost, zodat het verbruik afneemt. Daar moet Europa het voortouw voor nemen."

"Ik heb veel met wetenschappers gesproken en gemerkt dat er veel goede, creatieve ideeën zijn. Die moet Brussel gaan samenbrengen. Misschien komen ze wel met een energieneutrale tv."

Noem eens een belangrijk speerpunt van dat deltaplan energie.

"Brussel moet zwaar gaan inzetten op de elektrische auto. Daar hebben wij veel verwachtingen van. Ons streven is dat in 2014 een op de zes auto's elektrisch wordt aangedreven."

"Er moet een groot Europees netwerk komen van stations waar je stroom kunnen bijtanken of je accu kunt verwisselen."

Labels
Eurofractie
Europese Verkiezingen
Peter van Dalen

« Terug

Reacties op ''God moet terugkeren in Europa' (Video)'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2009 > mei