Advocaat voor internationale gerechtigheid

EP-kandidaat-Ruud-van-Eijle610maandag 25 mei 2009 13:37

In Ermelo is hij bekend als voormalig wethouder voor de ChristenUnie. In Nederland is hij bekend als directeur van Dorcas Hulp. De grote vraag is: krijgt Ruud van Eijle (54) na de Europese verkiezingen Europese bekendheid als derde man van de ChristenUnie/SGP-fractie? Over het antwoord op die vraag hoeft Van Eijle niet lang na te denken.

“Een derde zetel in het Europese parlement zal heel moeilijk worden. Vroeger hadden we er wel drie. De laatste jaren zijn er veel landen bij de Europese Unie aangesloten, bovendien is het aantal zetels minder geworden. Dat betekent dat er per land minder zetels te verdelen zijn. Er zijn enorm veel stemmen nodig om één zetel te bemachtigen. Maar de politiek is grillig, dus we weten het nooit zeker. Als alle Ermeloërs nu in ieder geval gaan stemmen, dan scheelt dat weer.”

Kan een lage opkomst gunstig zijn voor de CU/SGP?

“Een lage opkomst mag je als kandidaat voor de Europese verkiezingen niet wensen, maar in het verleden is gebleken dat het voor onze partijen gunstig kan uitpakken. Zowel de ChristenUnie als de SGP heeft een behoorlijk trouwe achterban, die bij elke verkiezingen trouw naar de stembus gaat. Als de meeste andere Nederlanders dat niet doen, levert dat relatief veel stemmen voor onze partijen op.”

Waarom hebt u zich kandidaat gesteld als Europarlementariër?

“Bij alle mogelijke gelegenheden wil ik pleiten voor internationale gerechtigheid. Ieder uur sterven er duizend mensen vanwege de honger, terwijl eenderde van ons voedsel wordt weggegooid. Meer dan 1 miljard mensen hebben geen toegang tot schoon drinkwater; wij spoelen er ons toilet mee door. Ongeveer 1 miljoen mensen sterven er per jaar aan malaria, een ziekte die relatief gemakkelijk te bestrijden is; wij maken ons druk om de Mexicaanse griep waar enkele tientallen mensen aan overlijden. Dan vraag ik me af: waar is de gerechtigheid? Waarom kunnen de zaken niet wat beter worden verdeeld op de wereld? Waarom moeten we in het Westen zwemmen in het geld, terwijl er in de Derde Wereld zoveel tekorten zijn? Als wij westerlingen allemaal eens met wat minder genoegen zouden nemen, zouden er veel minder arme mensen op de wereld zijn.”

Wat zou er concreet moeten gebeuren?

“Kijk bijvoorbeeld eens naar de landbouw. Met behulp van Europese subsidies kunnen Europese landbouwbedrijven producten zeer goedkoop produceren en op de markt brengen. Maar een arm Afrikaans boertje krijgt die subsidie niet en kan met de opbrengst van zijn producten nog niet eens de kosten dekken. Dat is oneerlijke concurrentie. Ik zeg niet dat al die subsidies moeten verdwijnen, maar verdeel ze eerlijker. Streef naar eerlijke handel en besteedt ook aandacht aan de belangen van boeren in Afrika. Geef ze een kans op de wereldmarkt en help hun aan voedselzekerheid. Een Bijbels principe is dat een arbeider zijn loon waardig is. Dat moet hier ook opgaan.”

Boeren zullen niet blij zijn met lagere subsidies in deze crisisjaren.

“De crisis zou wat mij betreft een uitstekend moment zijn om alle waarden eens opnieuw te bekijken. Is een maatschappij die alleen maar op economische waarden drijft, wel een goede maatschappij? Nee, het is een maatschappij die alleen maar gericht is op eigen belang.

Het zou nu de goede tijd zijn om ook eens naar andere waarden in het leven te kijken. Bijbelse waarden: zorg voor de schepping en zorg voor de naaste. Dat betekent meer aandacht voor het milieu en meer aandacht voor de minder bedeelden in onze wereld.

In onze enorme drang naar materie, zijn we geen goede rentmeesters geweest van wat ons is toevertrouwd. Kijk alleen maar naar de ontbossing die dagelijks doorgaat, de vervuiling, het delven van grondstoffen in armere landen. En dat alles ten koste van de plaatselijke bevolking. Een klein deel van de wereldbevolking verrijkt zich ten koste van een veel groter deel van de wereldbevolking. Dat is oneerlijk en daar zou ik in het Europese parlement graag wat aan willen doen.”

Hoe kan de zorg voor de naaste beter gestalte krijgen?

“Ik moet regelmatig denken aan de geschiedenis in Mattheüs 25. Daar gaat het over de oordeelsdag. Al de volken zullen voor Christus vergaderd worden en Hij zal ze scheiden in schapen en bokken. Tot de schapen zal Hij zeggen: “Komt, gij gezegenden Mijns Vaders! Beërft dat Koninkrijk, hetwelk u bereid is van de grondlegging der wereld. Want Ik ben hongerig geweest, en gij hebt Mij te eten gegeven; Ik ben dorstig geweest, en gij hebt Mij te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling, en gij hebt Mij geherbergd. Ik was naakt, en gij hebt Mij gekleed; Ik ben krank geweest, en gij hebt Mij bezocht; Ik was in de gevangenis, en gij zijt tot Mij gekomen.” Heb je wel in de gaten dat dit allemaal diaconale onderwerpen zijn? Op zo’n belangrijke dag gaat het om de barmhartigheid. Is het barmhartig als het economisch goed ons hoogste ideaal is en er niet zo heel ver bij ons vandaan mensen sterven van de honger?

Ik ben in januari in Moldavië geweest, dat ligt net over de grens bij Roemenië, dus net niet in de Europese Unie. Het vroor daar verschrikkelijk, maar de mensen hadden geen geld om brandstof te kopen om hun huis te verwarmen. Van armoede kropen ze maar in hun bed maar dat was ook helemaal vochtig. En wij klagen al als we ons in het een warm gestookt huis nog wat rillerig voelen. Wij moeten bereid zijn om op een ander niveau te gaan leven, zodat we meer aan onze naasten kunnen geven.”

Er zijn SGP-ers die vanuit principieel oogpunt niet gaan stemmen op 4 juni.

“Dat weet ik. Maar niet stemmen is het ontlopen van de werkelijkheid. Steeds meer wetgeving komt tegenwoordig uit Brussel. Denk aan milieuregels of het Europees aanbesteden van grote projecten. De gemeente Ermelo kan wel willen dat Düsseldorf het afval in Ermelo ophaalt omdat het een Ermeloos bedrijf is, maar het moet gewoon Europees aanbesteed worden. Zo zijn er steeds meer dingen te noemen waar de invloed van de Europese Unie merkbaar is.

Als wij niet willen dat grote landen over ons gaan beslissen, moet wij onze stem laten horen in het Europese Parlement. De slogan van de fractie van de ChristenUnie/SGP is: Samenwerking ja, superstaat nee. Daarmee willen we aangeven dat we absoluut niet naar één grote Europese superstaat willen. Nederland heeft dat ook duidelijk aangegeven met het nee tegen de Europese grondwet. Maar samenwerken is gewoon noodzakelijk. Denk alleen maar aan de criminaliteit. Dat houdt heus niet bij de grens op. Zaken die alleen Nederland aangaan, moeten we gewoon in Nederland oplossen. Maar dingen waar alle Europese landen tegenaan lopen, moeten we gezamenlijk oppakken. Kijk alleen maar naar de crisis, die is bij de EU minder hard aangekomen dan in Amerika, mede vanwege een goede samenwerking.

Ik snap dat er mensen zijn om principiële redenen niet gaan stemmen. Maar kijk eens naar Daniël. Die kon in de goddeloze omgeving waar hij was geplaatst, nog heel veel goeds doen. Door de genade en de kracht van God. Ik hoop dat de fractie van de ChristenUnie/SGP zo ook nog veel goed werk mag doen in het Europese Parlement.”

(Bron: SGP / Ermelo)

Labels
Eurofractie
Europese Verkiezingen

« Terug

Reacties op 'Advocaat voor internationale gerechtigheid'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2009 > mei