Zoutend zout tijdens de Europese verkiezingen 4 juni

RuudvanEijle_DorcasJournaal_april2009maandag 25 mei 2009 14:08

Op 4 juni zijn er verkiezingen voor het Europees Parlement. Doorgaans is de kiezersopkomst niet hoog. Ook onder christenen. Waarom gaan bijvoorbeeld zo weinig evangelische christenen stemmen? In Genesis 1 krijgt de mens de opdracht de aarde te bewerken en te bewaren, we noemen dat de scheppingsopdracht. De mens kreeg de grote verantwoordelijkheid om heerschappij te voeren over het unieke scheppingswerk. Voor dat beheer moeten we dagelijks beslissingen nemen. In onze tijd gebeurt dat veelal door de politiek.

Daarbij geldt nog steeds het rentmeesterschap als belangrijk criterium. We moeten zuinig zijn op de aarde en zorgen dat iedereen daarop goed kan leven, ook ons nageslacht. Voor die bestuursverantwoordelijkheid mogen we niet weglopen. Het is van wezenlijk belang dat christenen zich hiervoor inzetten en vanuit Bijbelse inspiratie kiezen voor recht en gerechtigheid, zorg voor de naaste en zorg voor de schepping. De Bijbel roept ons daartoe op en veel bestuurders zijn ons voorgegaan. Ik denk bijvoorbeeld aan Mozes, Daniel, Jozef en David.

Open Doors
Zo’n 25 jaar ben ik betrokken geweest bij het werk van Open Doors. In die periode reisde ik door veel landen waar vrijheid geen vanzelfsprekendheid is en christenen vanwege hun geloof worden  vervolgd. In die landen zou men graag op een christelijke partij stemmen, maar die bestaan niet. In veel landen is christelijk onderwijs ondenkbaar. Daar worden geen christelijke liederen gezongen en wordt er niet uit de Bijbel verteld. In Nederland hebben christelijke politici als Groen van Prinsterer en Abraham Kuyper zich politiek ingespannen voor de vrijheid van onderwijs. Wij kunnen onze kinderen naar een christelijke school sturen. Daarvoor betalen we niets meer dan het openbaar onderwijs, hetgeen uniek is in de wereld! Zonder christenen in de politiek was dit niet snel gebeurd. Wij beseffen soms niet half hoe bevoorrecht we zijn om in overvloed en vrijheid te mogen leven.

Niet alleen christelijk onderwijs is een verworvenheid. In Iran ontmoette ik Mehdi Dibaj, deze man zat 9 jaar gevangen en was ter dood veroordeeld omdat hij als geboren moslim christen was geworden. Dat zou in ons democratische land met verankerde grondrechten en onafhankelijke rechtspraak ondenkbaar zijn. Maar dat moeten we wel bewaren! 

Een ander voorbeeld: in Noord-Korea werd me gevraagd te buigen voor het metershoge beeld van de vroegere leider Kim Il Sung. Mijn weigering leverde boze en beledigende reacties op. Ik vertelde als christen alleen mijn knieën te buigen voor koning Jezus. Maar als Noord-Koreanen dat zouden zeggen en niet voor hun grote leider buigen, worden ze opgesloten in een werkkamp en  hun familie zwaar gestraft.

Juist die voorbeelden motiveren mij om politiek betrokken te zijn.

Brug
Toen ik wegging bij Open Doors en directeur werd van het partijbureau van de ChristenUnie begrepen veel mensen dat niet. Hoe kun je zo’n mooi werk verruilen voor de politiek? Ook nu weer hoor ik hetzelfde, momenteel werk ik als directeur bij Dorcas Hulp Nederland en ben kandidaat voor het Europees Parlement. Van Andijk naar Brussel is voor velen een brug te ver! Zeker: zowel bij Open Doors als bij Dorcas is het werk enorm betekenisvol. Ik heb dit werk gedaan (en doe dit nog steeds) met veel toewijding en enthousiasme. Toch voel ik me ook aangetrokken tot de politiek en vind dat belangrijk. Ook op politiek niveau kun je strijd voeren tegen armoede en onrecht. Eerder was ik politiek actief voor de ChristenUnie als raadslid en wethouder. Als we geroepen zijn “het zout der aarde” te zijn, moeten we niet samenklonteren, maar in alle lagen van de maatschappij “smaak” brengen en zeker op plaatsen waar belangrijke beslissingen worden genomen.

Met politieke invloed kunnen soms bijzondere deuren open gaan. Ik herinner me het bericht  dat de Iraanse prediker Haik Hovsepian was vermoord. Dat raakte me. Nog geen twee maanden daarvoor werkte ik met hem samen in een predikantenconferentie in Pakistan. Ik wilde naar zijn begrafenis om steun te betuigen aan zijn familie en kerk. Maar hoe krijg je in zo’n korte tijd een visum voor Iran? Gelukkig wilde Meindert Leerling, toenmalig fractievoorzitter van de RPF in de Tweede Kamer, mij direct helpen. Voor hem gingen deuren open die voor mij gesloten bleven. Door zijn bemiddeling bij de ambassade lukte het om op tijd een visum te ontvangen, zo kon ik de indrukwekkende begrafenis bijwonen. Op zo’n moment dank je God voor christenen die ook buiten het parlement hun invloed aanwenden.

In mijn huidige werk bij Dorcas kom ik voortdurend in contact met onrecht en grote armoede. Er zijn nog te veel landen waar mensen geen eten, toegang tot drinkwater en medische zorg hebben. Het is ongelijk verdeeld in de wereld en daar moeten we meer aan doen! Per uur sterven 1000 mensen van de honger. Jaarlijks sterven miljoenen kinderen aan ziekten die eenvoudig te genezen zijn. Bijvoorbeeld diaree als gevolg van verontreinigd drinkwater. Een voorbeeld: in Soedan ontmoette ik een moeder, haar dochter was een week daarvoor gestorven aan malaria. Door deze ziekte sterven jaarlijks meer dan een miljoen mensen, waaronder veel kinderen onder de 5 jaar. Met een malarianet van een paar euro kan dit eenvoudig voorkomen worden. Vorig jaar was ik in Tanzania bij een zieke vrouw. Ze vertelde dat haar man gestorven was aan aids, evenals haar vier zonen en ook haar vier schoondochters en nu had ze de zorg voor een paar van haar kleinkinderen! Achter haar huis lagen ze begraven onder een bult zand en stenen. Ik moet er niet aan denken dat je zo je gezinj moet verliezen. Toch is dit realiteit voor miljoenen mensen. Terwijl ze met aidsremmers en goede voeding geholpen kunnen worden. Zijn we bereid eerlijk te delen en ons in te zetten voor barmhartigheid en gerechtigheid? Ook hier kan de politiek een groot verschil maken!

Gerechtigheid
Op 4 juni zijn de verkiezingen voor het Europees Parlement. Ik sta op de derde plaats van de kandidatenlijst ChristenUnie-SGP. Op dit moment hebben we twee zetels. Er zijn veel extra stemmen voor een derde zetel nodig. Als ik word gekozen wil ik me vooral inzetten voor internationale gerechtigheid. Juist alles wat ik de afgelopen 25 jaar op al die reizen heb gezien wil ik politiek vertalen. We kunnen en moeten daar op het hoogste politieke niveau meer aandacht voor vragen. De ChristenUnie wil een stem zijn voor hen die niet kunnen spreken.  Spreuken 31:8 “ Spreek voor hen die weerloos zijn, bescherm het recht van de vertrapten”. In ons verkiezingsprogramma besteden we ruime aandacht aan onderwerpen van internationale gerechtigheid.

De Europese verkiezingen zijn belangrijk. Steeds meer beslissingen worden in Brussel genomen. Toch wil de ChristenUnie-SGP geen superstaat van Europa maken, maar onze partijen zien wel de grote voordelen van samenwerking. Al meer dan 50 jaar zorgt de Europese samenwerking voor vrede, stabiliteit en economische groei. De Europese samenwerking is ook voor Nederland van groot belang.

Als alle lezers van Uitdaging op de ChristenUnie gaan stemmen komt zo’n derde zetel dichterbij, zelfs één stem kan al doorslaggevend zijn. Vergeet niet, iedere stem telt! Wij hebben de opdracht goed voor de aarde en alles wat daarop leeft te zorgen. Wij wonen bovendien in een vrij land en mogen stemmen. Laat die stem niet verloren gaan en kom 4 juni naar de stembus!

Ruud van Eijle

Directeur Dorcas Hulp Nederland
Nummer 3 kandidatenlijst ChristenUnie-SGP

Dit artikel verscheen in Uitdaging van mei 2009

Labels
Europese Verkiezingen
In de media

« Terug

Reacties op 'Zoutend zout tijdens de Europese verkiezingen 4 juni'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2009 > mei