'Stop nertsenfokkerij, maar wel op een betrouwbare manier'

nertswoensdag 27 mei 2009 14:00

De ChristenUnie vindt dat er een einde moet komen aan de nertsenfokkerij in Nederland. Wilde dieren in een kooi houden alleen om hun vacht te gebruiken voor luxeproducten, is onethisch. Maar een betrouwbare overheid kan niet een legale bedrijfstak, die ze nog recent stimuleerde tot nieuwe investeringen en waarvan tientallen gezinnen leven, zonder billijke schadevergoeding tot stopzetten dwingen. Het wetsvoorstel van SP en PvdA om de nertsenfokkerij over tien jaar te verbieden, is daarom ontoereikend.

,,Het past niet bij de ChristenUnie om de nerts te beschermen door z’n fokker te gronde te richten. Wij zijn tegen het opsluiten van wilde dieren om er bontjassen van te maken. Maar het is ook niet ethisch om een bedrijfstak die tot op heden legaal was en kennelijk in een maatschappelijke en economische behoefte voorzag, ineens met koude hand de nek om te draaien.’’ Dat zegt Kamerlid Ernst Cramer in reactie initiatief wetsvoorstel van SP en PvdA om de nertsenfokkerij in Nederland over tien jaar te verbieden.

De ChristenUnie is tegen het fokken van nertsen voor de bontindustrie. Ernst Cramer: ,,Mijn voorgangers waren in de jaren negentig al voor het afschaffen van de nertsenfokkerij. De nerts is een roofdier dat in het wild thuishoort in een groot en waterrijk leefgebied. Hoe lang je het dier ook doorfokt, dat blijft z'n aard: de nerts is niet te domesticeren. Dus is het niet te rechtvaardigen dat we deze wilde individualisten hutje mutje in hokken opsluiten om er kleding van te maken terwijl er prima alternatieven zijn voor nertsenbont.’’

Op zich is de ChristenUnie dus voor afbouw van de nertsenfokkerij, maar dat moet dan wel gebeuren met zorg voor de ondernemers en hun gezinnen die tot nu toe een legale en gerespecteerde broodwinning hadden. Cramer: ,,Onze afkeuring van nertsenbont is pas recent door een meerderheid van de maatschappelijke en politieke opinie gevolgd. Het is nog niet zo lang geleden dat de Tweede Kamer in meerderheid zei: jullie mogen doorgaan, als je maar investeert in het dierenwelzijn. Dat hebben ze vervolgens gedaan. Dan kun je als Kamer niet nu ineens roepen ‘Sorry ondernemers, we gaan jullie bedrijfstak alsnog verbieden, de gepleegde investeringen zijn jullie probleem’. De overheid moet betrouwbaar zijn. Die bedrijven, waar voor veel ondernemers niet alleen hun schuld en hun inkomen maar ook hun oudedagsvoorziening zit, kunnen we niet in één klap waardeloos maken met een verbod zonder daarvoor financiële compensatie te regelen. Ik betreur het dat de indieners dat niet hebben geregeld.’’

Het initiatiefvoorstel van SP en PvdA biedt weliswaar een ‘uitlooptijd’ van tien jaar, maar volgens Cramer komt het er toch op neer dat de getroffen bedrijven in één klap hun waarde en bestaansmogelijkheid verliezen. De ChristenUnie heeft daarom een amendement (wijziging) op het initiatiefwetsvoorstel gemaakt waardoor de bestaande bedrijven via een quotumregeling zouden kunnen uitfaden. Tijdens de behandeling van het initiatiefwetsvoorstel, dinsdag 26 mei, bleek echter dat een meerderheid van de Kamer (SP, PvdA, PvD, PVV en GroenLinks) het voorstel zonder meer steunt. Het voorstel zal overigens hierna nog door de Eerste Kamer worden gewogen.

Labels
Dierenwelzijn
Ernst Cramer
Tweede Kamer

« Terug

Reacties op ''Stop nertsenfokkerij, maar wel op een betrouwbare manier''

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2009 > mei