ChristenUnie: hoogste tijd voor nieuw landbouwbeleid

IMG_0561bdonderdag 28 mei 2009 09:38

De ChristenUnie is voorstander van vermaatschappelijking van de landbouw. Dit doel tekende minister Verburg van LNV op in de Houtskoolschets, maar inmiddels blijft ze zelf achter in het realiseren ervan. Daarom vinden Kamerleden Ernst Cramer en Esmé Wiegman dat Verburg moet voorsorteren op een nieuw landbouwbeleid, waarin naast aandacht voor de basistaak van voedselproductie aandacht is voor maatschappelijk waardevolle gebieden en de zones rondom N2000-gebieden, biologische landbouw en dierenwelzijn.

Ondernemers die hiermee te maken krijgen, moeten worden beloond voor de geleverde maatschappelijke diensten, die niet voldoende door de markt beloond worden. Te denken valt aan het houden van 'dubbeldoelkippen'. Dit kan gezien worden als maatschappelijke dienst, omdat het extra kosten met zich meebrengt, maar wel inspeelt op de maatschappelijke vraag naar meer welzijn en minder doden van eendagshaantjes. Tevens biedt het plattelandsprogramma kansen, met name voor boeren in en rondom N2000 gebieden. De EU biedt mogelijkheden voor nadeelcompensatie en compenseren van inkomstenderving, en voor vergoeding van de inspanningen die geleverd worden voor het opstellen van beheerplannen.

De ChristenUnie vindt dat ook voedselproductie een maatschappelijke dienst is en vanwege zijn bijzondere karakter nooit volledig volgens marktprincipes kan functioneren. Maatschappelijke diensten moeten daarom marktconform en ruimhartig beloond worden. Wiegman: ,,Er liggen veel kansen op het gebied van vermaatschappelijking, maar betere benutting is nog mogelijk."

 

 

Labels
Dierenwelzijn
Ernst Cramer
Esmé Wiegman
Tweede Kamer

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie: hoogste tijd voor nieuw landbouwbeleid'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2009 > mei