Slob: geen verdere afbouw melkquota

Koeien melkenvrijdag 29 mei 2009 20:18

Nederland moet ophouden in Europa te strijden voor het verruimen en op den duur afschaffen van de melkquota. Dat zei Arie Slob, fractievoorzitter voor de ChristenUnie in de Tweede Kamer, vrijdagavond in Ede tijdens een campagneavond voor de Europese verkiezingen. ,,Het verder verhogen van de productie, waardoor de melkprijs steeds verder onderuit gaat, is niet in het belang van een gezonde agrarische sector,’’ stelt Slob.

Slob herinnerde aan het feit dat het gemeenschappelijk Europees landbouwbeleid altijd gericht is geweest enerzijds op een betaalbare prijs voor de consument, en anderzijds op een redelijk inkomen voor de boer en zodoende het behoud van een levensvatbare agrarische sector. Met name dat laatste belang staat sterk onder druk door de geleidelijke verruiming van de melkquota die uiteindelijk zelfs gaat richting het geheel afschaffen van de productieregulering in 2015. Nederland is daarvoor een eminent pleitbezorger binnen de Europese Unie.  

Slob: ,,Dit beleid, dat met name door CDA’ers wordt voorgestaan, is uitsluitend in het belang van de grote boeren die nog enige marge hebben om hun kostprijs te verlagen. De schaalvergroting die hierdoor geforceerd wordt, is echter fnuikend voor een groot aantal kleinere en middelgrote bedrijven. Het miskent dat het voortbestaan deze melkveebedrijven van groot belang is voor de vitaliteit en leefbaarheid van het platteland en ook voor het aanzien van ons typisch Nederlandse weidelandschap. Veel boeren willen deze kant helemaal niet op, en ik ben ervan overtuigd dat ook de consument absoluut niet zit te wachten op deze keerzijde van z’n steeds goedkopere pak melk. Dat offer is te groot. Een eerlijke melkprijs betekent dat de boer op z’n minst een boterham met boter kan verdienen aan z’n koeien.’’

De toenemende melkproductie die het gevolg is van verruiming van de quota, houdt bovendien op Europees en wereldniveau bizarre machinaties in stand. ,,De overproductie wordt opgekocht en in de vorm van boter en melkpoeder in voorraad gehouden.  En tegelijk subsidieert Europa de export doordat boeren het verschil krijgen uitbetaald tussen de wereldmarktprijs en een referentieprijs. In feite subsidieert Europa de overproductie. Aan dat systeem moeten we echt een eind maken, in plaats van verdere productieverhoging te stimuleren’’, aldus Slob;  ,,Melk is een hoogwaardig product, dat niet voor een spotprijs in de supermarkt hoort te liggen en dat we zeker niet moeten dumpen op de wereldmarkt ten koste van de boeren in ontwikkelingslanden.’’

Labels
Arie Slob
Europa
Europese Verkiezingen
Landbouw
Tweede Kamer

« Terug

Reacties op 'Slob: geen verdere afbouw melkquota'

jing, jing (boo) boo [1187688]
Geplaatst op: 06-02-2018 07:16
Tout standard international ou professionnel de la montre doit être impliqué dans le concept de précision. replique montre de luxe La grande force de l'usine de montres et de l'organisation, en raison de la mise à niveau de la technologie de mise en tableau moderne, mais aussi constamment mis à jour les normes. Par exemple, les normes de certification de l'observatoire horloger de précision, les essais de certification de mouvement doivent être contrôlés à -4 / + 6 secondes par jour. Rolex 2015 a mis à jour la certification de l'observatoire supérieur, exige la montre après l'assemblage moyenne différence quotidienne de -2 / +2 secondes par jour. Patek Philippe 2017 a été dans le projet de recherche technologique la plus avancée dans la montre, la précision de la montre est augmentée à -1 / + 2s par jour, alors qu'en 2009 Patek Philippe impression, la précision requise est de -3 / + 2s par jour. Mais nous devons également préciser que la précision de la montre, en plus de sa propre qualité, a beaucoup à voir avec les habitudes quotidiennes des horlogers, et nous ne devrions pas aller à modifier l'exactitude de la regarder chaque jour à l'erreur zéro le plus proche. La précision de la montre ne peut pas être une mesure de la valeur d'une montre standard, replique montre dans la technologie horlogère moderne est un environnement si mature, nous pouvons déjà contrôler la précision à un point très subtil, puis enchevêtrement est de peu d'importance.

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2009 > mei