ChristenUnie Utrecht: Samen de schouders er onder!

utrechtdonderdag 08 oktober 2009 16:32

Volgens de ChristenUnie moet de gemeente komende tijd bezuinigen op wat niet tot de kerntaken behoort, en moeten de zwakkeren juist een steuntje in de rug krijgen. Fractievoorzitter Mirjam Bikker: ,,Juist in deze tijd moeten we samen de schouders er onder zetten. Om de stad gezond en betrokken op elkaar te houden. Dat begint bijvoorbeeld bij het versterken van vrijwilligers. Investeringen moeten duurzaam zijn voor de toekomst.”

Om ook de komende jaren het hoofd boven water te houden, is een visie nodig op de kerntaken van de gemeente en het besef dat we er samen aan moeten werken om veel van de mooie dingen die in Utrecht gebeuren in stand te houden. Bikker: ,,Voor de ChristenUnie is de kern van overheidsbeleid: recht doen en veiligheid brengen, opkomen voor mensen die het zelf niet redden.”

Vrijwiligerswerk
Veel mensen in de stad zorgen voor mensen om hen heen, voor kwetsbaren. Bikker: ,,Wij zijn blij dat dit college kiest voor het versterken van het vrijwilligerswerk, van mantelzorg ook. Het opzetten van een integrale ondersteuningsstructuur voor vrijwilligers en een wmo platform komt nu goed van de grond. Het vrijwilligerswerk is het verborgen kapitaal van Utrecht. Bij de bezuinigingen op het welzijn is uitgangspunt dat de zwakken daaronder niet moeten lijden en dat effectief vrijwilligerswerk en mantelzorg overeind blijven. Het welzijnswerk moet overigens wel veranderen, prestatie en concurrentie zijn volgens ons goede prikkels.”

Openbaar beheer
Komend jaar wordt op het beheer van de openbare ruimte bezuinigd. Bikker kan daar gedeeltelijk mee instemmen: ,,Daar waar bezuinigen eigenlijk efficiënter of duurzamer werken is, zijn wij sowieso voor. Ik denk bijvoorbeeld aan het vervangen van de lichtbakken met zuiniger lampen of de efficiëntere afvalinzameling. Sommige bezuinigingen vallen in de categorie dat we in mindere tijden, minder kunnen. Er zijn echter ook een aantal bezuinigingen waar we ons van afvragen of ze de gewenste uitwerking hebben. Ik doel daarmee op de bezuinigingen op graffitibestrijding, groen in zelfbeheer en de milieupunten.”

Investeren
Er wordt ook volop geïnvesteerd in deze stad. Bikker: ,,Denk aan de verschillende fondsen die zijn ingesteld, aan de aanpak van de Krachtwijken, de investeringen in economie en woningbouw of de aanpak van de wal- en kluismuren. Goede zaak. Wij zijn blij met alle vormen van duurzaam investeren en de richting die daar gekozen wordt, zoals windenergie en tijdelijke fietsenstallingen. Tegelijk moeten investeringen niet alleen een korte termijneffect hebben, maar juist ook een duurzaam karakter. Dus fietsenstallingen moet je niet alleen tijdelijk regelen.”

Labels
In het land

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie Utrecht: Samen de schouders er onder!'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2009 > oktober