ChristenUnie: Minder belasting voor ervende ouders

geldwoensdag 28 oktober 2009 11:08

Ouders die geld van hun overleden kinderen erven, zouden hierover geen belasting hoeven te betalen. Dat vindt de ChristenUnie, die hierover vandaag in het debat over de Successiewet een amendement indient. Ernst Cramer: ,,Wij vinden het niet fair om in deze situaties een dure rekening naar de ouders te sturen, omdat kinderen het geld vaak via ouders hebben verkregen."

De ChristenUnie is verbaasd over de plannen van staatssecretaris De Jager (Financien) om nieuwe tarieven in te voeren voor (groot)ouders die het vermogen van hun (klein)kind erven. De partij wil dat rekening wordt gehouden met het feit dat kinderen vaak via ouders hun geld hebben verkregen, en dat het onredelijk is om (groot)ouders in deze situatie een dure rekening te sturen. Het amendement houdt in dat (groot)ouders in opgaande lijn, minder belasting betalen en over een vermogen tot 45.000 euro helemaal geen belasting betalen. Een meerderheid van de Tweede Kamer lijkt in te stemmen met dit voorstel. 

Een ander amendement van de ChristenUnie gaat over vrijstelling voor bedrijfsopvolging. De partij heeft voorgesteld om kleine bedrijven 100% vrijstelling te geven bij bedrijfsopvolging. Momenteel moeten alle bedrijven een grote administratieve klus klaren om in aanmerking te komen voor een bedrijfs-opvolgingsregeling (BOR). Ernst Cramer: ,,Voor kleine ondernemingen kost dit veel werk en geld, wat niet in verhouding staat tot het bedrag dat ze uiteindelijk moeten betalen".

De staatssecretaris heeft voorgesteld om de bedrijfsopvolgingsfaciliteit op te rekken tot 90%. Dit, om de continuïteit van ondernemingen beter te waarborgen. De ChristenUnie onderschrijft dit doel, maar vraagt zich af of dit niet nog beter toe te snijden is op – met name – kleinere ondernemingen. Zij worden straks nog steeds geconfronteerd met veel administratieve lasten als ze in aanmerking willen komen voor de BOR. Ten eerste moet de liquidatiewaarde bepaald worden. Daarbovenop nog eens de going-concern-waarde, met alle onvermijdelijke discussies van dien. En tot slot moet dan nog een afzonderlijke conserverende aanslag worden berekend voor het rentedragend uitstel voor de laatste 10%, met toerekening van latenties, belastingen etc. Dit alles staat volgens mijn fractie niet in verhouding tot het bedrag dat deze ondernemingen moeten betalen.

Daarom stelt de ChristenUnie voor om een drempel in de BOR op te nemen, zodat er 100% vrijstelling geldt tot 1,5 mln. liquidatiewaarde en 80% vrijstelling voor al hetgeen daarboven. Cramer: ,,Voor alle ondernemingen geldt dan dus de drempel, maar vooral kleinere ondernemingen zullen hiervan profiteren. Ten eerste omdat ze niet hoeven af te rekenen met de fiscus en ten tweede omdat ze alleen nog de liquidatiewaarde hoeven vast te stellen, als blijkt dat deze lager is dan 1,5 miljoen euro." De partij heeft een amendement ingediend bij de behandeling van de aanpassing van de Successiewet.

 

Labels
Ernst Cramer
Tweede Kamer

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie: Minder belasting voor ervende ouders'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2009 > oktober