Wiegman: meer duidelijkheid over noodzaak CO2-opslag Barendrecht

Esmé Wiegman platdinsdag 26 januari 2010 15:43

Het kabinet mag van de Tweede Kamer nog geen vergunningen verlenen voor een proef met ondergrondse CO2-opslag in Barendrecht. De ChristenUniefractie heeft eisen geformuleerd waarmee een meerderheid van de Kamer vandaag heeft ingestemd: ze wil eerst zekerheid hebben of de proef noodzakelijk is voor grootschalige CO2-opslag in het Noorden van Nederland. Kamerlid Esmé Wiegman: ,,Die noodzaak is voor mij op dit moment onvoldoende aangetoond.”

Daarom heeft Wiegman de minister gevraagd pas definitief te beslissen over Barendrecht als dit na overleg met de Tweede Kamer vast is komen te staan: ,,De proef in Barendrecht kan alleen doorgaan als dit een noodzakelijke tussenstap is om met grootschalige CO2-opslag te beginnen. Die noodzaak is voor mij op dit moment onvoldoende aangetoond.”

De fractie bracht vandaag een motie in stemming die meer duidelijkheid eist voordat het kabinet de vergunningen voor ondergrondse CO2-opslag mag verlenen. De regering zal de Tweede Kamer binnen drie maanden informeren over de rol van CCS (Carbon Capture and Storage)  in het behalen van de Nederlandse klimaatdoelstellingen en het tijdpad en de volgorde die gevolgd worden van proef, via demonstratie tot aan verplicht toegepaste techniek.

Een meerderheid van de Tweede Kamer ging akkoord met dit verzoek.

 


MOTIE

 

De Kamer gehoord de beraadslaging,

overwegende dat op dit moment nog onduidelijk is hoe de proef in Barendrecht past in het traject om te komen tot grootschalige CO2-opslag in het noorden van het land, waardoor een aanzienlijk deel van de nationale CO2-reductiedoelstellingen behaald moeten gaan worden,

verzoekt de regering de Kamer binnen drie maanden te informeren over de rol van ccs in het behalen van de Nederlandse klimaatdoelstellingen en het tijdpad en de volgorde die gevolgd worden van proef, via demonstratie tot aan verplicht toegepaste techniek;

verzoekt de regering voorts pas definitief te beslissen inzake de vergunningverlening voor CO2-opslag in Barendrecht indien na overleg met de Kamer vast is komen te staan dat in Noord-Nederland voor versnellingsmogelijkheden reëel perspectief wordt geboden om in de nabije toekomst tot een locatie voor grootschalige CO2 opslag te komen en de proef in Barendrecht daarvoor een noodzakelijke tussenstap is;

en gaat over tot de orde van de dag,

Wiegman-van Meppelen Scheppink

 

Labels
Barendrecht
Esmé Wiegman
Tweede Kamer

« Terug

Reacties op 'Wiegman: meer duidelijkheid over noodzaak CO2-opslag Barendrecht'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2010 > januari