Veilig samenleven in Amersfoort

01-10-2002 13:27 01-10-2002 13:27

Plan ChristenUnie Amersfoort “Amersfoort veilig(st)e stad”

Logo Veilig Amersfoort   Tijdens de Gemeenteraadsverkiezingen in Amersfoort kon er naast de gebruikelijke stemming ook gestemd worden op een project voor de stad. Tien politieke partijen hadden een plan gemaakt om € 45.378 te besteden. Het project "Amersfoort veiligste stad" van de lokale ChristenUnie Amersfoort werd de winnaar van deze verkiezingen.

De ChristenUnie staat voor een veilige, zorgzame samenleving waar omzien naar de ander en de eigen verantwoordelijkheid van de burger zeer hoog op de agenda staan. Handhaving van veiligheid door o.a. politie is kostbaar en niet voldoende. Inwoners van Amersfoort moeten met elkaar samen vorm geven aan een veilig en leefbaar Amersfoort. Veiligheid is niet een zaak van de politie alleen, maar van ons allemaal! Ook van u. Het project van de ChristenUnie heeft dan ook als doelstelling: Bewustwording dat we samen verantwoordelijk zijn voor een veilig en leefbaar Amersfoort. Amersfoort is al uitgeroepen tot de aantrekkelijkste stad van Nederland. De ChristenUnie wil er aan meewerken dat Amersfoort ook de veiligste stad van Nederland wordt.


Zichtbaar
Het project richt zich op drie zaken. Ten eerste continue herkenbaarheid. Er wordt een logo ontwikkeld dat het project illustreert. Dit zal geplaatst worden op verkeersborden langs alle invalswegen en pleinen. Er worden stickers en en bierviltjes verspreid in het uitgaansleven van de stad. Burgerwachten die duidelijk zichtbaar het logo van het project dragen. Het logo wordt ook op gemeentelijke voertuigen geplaatst.
Ten tweede streeft Amersfoort naar een openbare discussie. Voorlichting door vrijwilligers op scholen en bedrijven, discussieavonden in buurthuizen met evaluatie, openstelling hotline (telefonisch advies bij alle vormen van geconstateerd vandalisme, kleine criminaliteit, onveilige situaties) en voorlichting en bewustwording via kerkgenootschappen in Amersfoort moeten een discussie goed kunnen losmaken. Tenslotte concentreert het project zich op handhaving. Dit betekent bijvoorbeeld het 'bemannen' van een actiepost met een centraal meldpunt voor o.a. kleine criminaliteit, pesten, vernielingen aan straatmeubilair. Andere mogelijkheden zijn het instellen van vrijwilligers als burgerwacht en schoonmaakacties rondom scholen en buurthuizen met de jeugd. Een andere onderdel van dit project is het idee om preekschetsen voor kerken en religieuze groeperingen te ontwikkelen. Deze schetsen moeten suggesties voor een preek en behandeling van het thema binnen de kerken bevatten

Vrijwilligers
Voor het totale project zal een kleine groep mensen de kar moeten trekken. Er zal gewerkt gaan worden met veel vrijwilligers. Een keer in de zoveel maanden zal een volgend deelproject de aandacht vragen van de burgers in Amersfoort. De Amersfoorters moeten via diverse kanalen geconfronteerd worden met het project. Uiteenlopende doelgroepen zoals: jongeren, ouderen, allochtonen, autochtonen enz. worden bij dit project betrokken. Een wedstrijdelement met bijvoorbeeld een prijs kan bewoners(groepen) en scholen stimuleren om mee te doen aan de diverse deelprojecten.

Het project kan geslaagd genoemd worden wanneer iedere Amersfoort tenminste 1x gedurende het project aan het denken gezet is over veiligheid en hun eigen rol daarin.
Het mooiste zou zijn wanneer iedere Amersfoorter zich realiseert persoonlijk (mede) verantwoordelijk te zijn voor de veiligheid van onze stad.

Meer info: www.amersfoort.christenunie.nl

Uitslag van de projecten


1. Veiligste stad ChristenUnie 10996
2. Veilig verkeer CDA 10135
3. Kunstijsbaan VVD 5737
4. Swingend Amersfoort D66 5051

Bron: HandSchrift, politiek magazine ChristenUnie, jg. 3, nr. 5
Labels
In het land

« Terug

Reacties op 'Veilig samenleven in Amersfoort'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2002 > oktober

Geen berichten gevonden