Brief over besluit Kars Veling

21-10-2002 18:15 21-10-2002 18:15

Aan de besturen van de Kiesverengingen,

Door middel van deze brief willen we u als leden van het Uniecongres op de hoogte stellen van een ontwikkeling rondom het fractievoorzitterschap die u overigens uit de media al heeft kunnen vernemen.

Aan de besturen van de Kiesverengingen,

Door middel van deze brief willen we u als leden van het Uniecongres op de hoogte stellen van een ontwikkeling rondom het fractievoorzitterschap, die u overigens uit de media al heeft kunnen vernemen.

Kandidatenlijst
Vrijdagmorgen 18 oktober jl. heeft het bestuur vergaderd over de stappen die gezet moeten worden om de nieuwe verkiezingen in te gaan. Een terugkerend onderwerp op de agenda was de kandidatenlijst. In dat verband werd er ook gesproken over de positie van de lijsttrekker. Wij konden u daarover in onze laatste brief van eind vorige week nog niet informeren, omdat de noodzakelijke gesprekken daarover toen nog niet gevoerd waren.

Onvoldoende draagvlak
Tijdens de bestuursvergadering is unaniem vastgesteld dat er onvoldoende draagvlak is om Kars Veling opnieuw voor te dragen als lijsttrekker van onze partij. Daaraan liggen twee redenen ten grondslag.
Kars Veling heeft veel kritiek gehad tijdens de verkiezingscampagne en daarna. Die kritiek was soms snoeihard. Het was pijnlijk dat vooral mensen vanuit de ChristenUnie zelf hem lieten vallen. Vaak gebeurde dat in beslotenheid, maar soms ook in het openbaar. De kritiek heeft Kars enorm aangegrepen. In combinatie met de druk om de kritiek te doen verstommen is dat mede aanleiding voor zijn ziekteperiode geweest. Nu er plotseling nieuwe verkiezingen komen, zou dat allemaal teveel worden. Het bestuur kan de verantwoording niet nemen om hem onder die druk te plaatsen. Dat is niet goed voor Kars Veling en ook niet goed voor de ChristenUnie.

Uit de vele reacties uit de achterban blijkt dat men in grote meerderheid Kars Veling onvoldoende in staat acht om de duidelijke standpunten van de ChristenUnie op een aansprekende manier uit te dragen. Die reacties waren er rond de verkiezingen en ebden daarna wat weg, maar namen weer sterk toe toen de nieuwe verkiezingen zich aankondigden en Kars Veling zich beschikbaar stelde voor het lijsttrekkerschap. Het moet opgemerkt worden dat deze reacties partijbreed zijn en in alle delen van de achterban even sterk doorklinken. Uit allerhande onderzoeken onder de eigen achterban blijkt dat onhelderheid de achilleshiel van de ChristenUnie is.

Ingrijpend
Afgelopen vrijdagavond 18 oktober jl. spraken wij met Kars Veling en hebben hem het bestuursbesluit meegedeeld. Kars Veling vindt het jammer dat dit besluit genomen moest worden maar accepteert het bestuursbesluit loyaal. Voor Kars Veling en zijn vrouw is dit zeer ingrijpend. Wij willen als bestuur om hen heen blijven staan en we hopen en verwachten dat u dit ook zult doen. Het bestuur hecht eraan grote waardering uit te spreken voor de persoon en de inzet van Kars Veling. Hij heeft in de beginperiode van de ChristenUnie de uitdaging om de nieuwe naam in politiek Nederland op de kaart te zetten met verve aangepakt.

Nieuwe kandidaat lijsttrekker
Wie het bestuur als enkelvoudige kandidaat lijsttrekker zal voordragen, hangt af van uw reacties, de gesprekken die we zullen voeren met de mensen op de eerste 12 posities van de lijst en het advies dat de selectiecommissie uitbrengt. Vervolgens kunt u in het congres besluiten of u akkoord gaat met de voordracht.

Het bestuur is zich er ten volle van bewust dat dit een ingrijpende zaak is en heeft het besluit node genomen. Zij rekent er echter op dat u begrijpt dat dit besluit genomen moest worden en dat u dit besluit ook draagt.

Namens het bestuur,

Thijs van Daalen
Labels
Congres
Partij

« Terug

Reacties op 'Brief over besluit Kars Veling'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2002 > oktober

Geen berichten gevonden