Persverklaring extra Uniecongres

30-05-2002 16:14 30-05-2002 16:14

Kiesverenigingen krijgen evaluatierapport en aanbevelingen voorgelegd.

De verkiezingen van 15 mei zijn voor de ChristenUnie op een teleurstelling uitgelopen. De vele inspanningen voor de ChristenUnie als nieuwe politieke formatie zijn niet bekroond met electoraal succes. Wij zoeken naar de oorzaken en de bedoeling ervan en weten dat velen met dezelfde vragen worstelen. Om een goede evaluatie met de leden te houden, organiseert de ChristenUnie op 22 juni een extra Uniecongres.

In de afgelopen weken zijn er vele honderden reacties binnengekomen, zowel kritische als bemoedigende. Het is bemoedigend om te zien dat zoveel mensen gereageerd hebben op de advertentie die geplaatst werd in een aantal dagbladen kort na de verkiezingen. Dat toont een grote betrokkenheid bij de ChristenUnie. Er zijn uiteenlopende vragen gesteld over de lijsttrekker, de politieke koers en het functioneren van de partij. We willen nu graag komen tot gezamenlijke analyses en conclusies.

Het bestuur heeft Peter van der Bijl en Roel Kuiper, de directeuren van het Landelijk Bureau en het Wetenschappelijk Instituut, gevraagd een kort en krachtig evaluatierapport te maken, waarin alle gegevens op een rij worden gezet en aanbevelingen worden gedaan. Het gaat om de probleemverkenning en het aandragen van oplossingsrichtingen. De aanbevelingen bevatten het huiswerk voor de ChristenUnie voor de komende periode. Dat rapport wordt woensdag 12 juni verzonden naar de deelnemers aan het Uniecongres. Aan hen is nu reeds gevraagd om het rapport indien enigszins mogelijk ook te bespreken met de leden. Het is vanaf 12 juni ook via www.christenunie.nl beschikbaar.

Tijdens het Uniecongres komt het rapport ’s ochtends uitgebreid aan de orde in workshops en de leden van het congres zullen in de middag besluiten over de geformuleerde aanbevelingen.
Er is sprake van een bijzonder congres, waarbij ook de normale regels en procedures er anders moeten uitzien. De leden zullen daarover eerst met elkaar besluiten bij de start van het programma. Op de dag dat het rapport wordt verzonden worden ook het dagprogramma en de ordevoorstellen gepresenteerd.

Het Uniecongres wordt D.V. 22 juni gehouden in het Johannes Fontanus College in Barneveld en begint om 10.00 uur.
Labels
Congres
Partij

« Terug

Reacties op 'Persverklaring extra Uniecongres'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2002 > mei

Geen berichten gevonden