Veel belangstelling extra UnieCongres

21-06-2002 09:49 21-06-2002 09:49

Er is veel belangstelling voor het extra congres van de ChristenUnie. Op de partijbijeenkomst, morgen in Barneveld, worden tussen de zes- en zevenhonderd leden verwacht.

Er is veel belangstelling voor het extra congres van de ChristenUnie. Op de partijbijeenkomst, morgen in Barneveld, worden tussen de zes- en zevenhonderd leden verwacht.

Dat zijn er veel meer dan anders op een congres aanwezig zijn.Partijvoorzitter Thijs van Daalen noemt dat grote aantal ,,bemoedigend veel''. Behalve afgevaardigden van de verenigingen hebben ook individuele leden spreekrecht op het congres. De partij roept het extra congres bijeen om zich te bezinnen op de hard aangekomen nederlaag bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer. In plaats van zetelwinst ging de ChristenUnie terug van vijf naar vier zetels.

De partijvoorzitter hoopt dat het congres ertoe bijdraagt dat zijn partij weer de ,,goede lijn probeert te vinden''. Dat kan volgens hem als het congres akkoord gaat met een reeks aanbevelingen. De acht aanbevelingen uit het rapport Bouwen aan de basis worden in stemming gebracht. Die aanbevelingen gaan over de relatie met de eigen achterban, de nadruk op de politieke inhoud, de visie en de geloofsbetrokkenheid. Ook zijn er aanbevelingen om de partijstructuur, die als 'top-down' wordt ervaren, te veranderen. De interne democratie moet versterkt worden waardoor de leden meer betrokken raken bij de ChristenUnie.

Van Daalens wens is dat morgen vooral duidelijk wordt dat de ChristenUnie een eigen koers vaart in de samenleving. ,,Onze basis ligt in Gods Woord. Ik hoop dat dat helder tot uiting komt en dat we dat gezamenlijk ook uitspreken. De geestelijke component in onze partij moeten we vooral niet vergeten.''

Bron: Nederlands Dagblad
Labels

« Terug

Reacties op 'Veel belangstelling extra UnieCongres'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2002 > juni

Geen berichten gevonden