Rouvoet tijdens Uniecongres: "Strategisch stemmen? ChristenUnie!"

24-05-2003 20:37 24-05-2003 20:37

Congres ChristenUnie steunt André Rouvoet bij christelijk-sociale oppositie

Was de strategische stem van orthodoxe christenen op het CDA achteraf bekeken nu wel zo verstandig? André Rouvoet gaf zijn antwoord op die vraag tijdens zijn toespraak op het 8e congres van de ChristenUnie: “Stèl nu eens dat de ChristenUnie twee zetels of zelfs maar één zetel meer had gehad… Zou het dan niet anders gelopen zijn? Zou het CDA dan ook een coalitie met twee van de drie paarse partijen hebben verkozen boven de ChristenUnie, waarmee een daadwerkelijk versterking van de christelijke politiek wordt bereikt? Wat heet strategisch stemmen, denk je dan… Het blijkt maar weer: je kunt maar beter de stem van je hart volgen, want iedere stem telt!”

In zijn openingstoespraak maakte partijvoorzitter Thijs van Daalen een vergelijkbare opmerking: “Veel te weinig mensen hebben strategisch gestemd, want een stem op de ChristenUnie had D66 uit de regering kunnen houden. Dat is pas strategisch stemmen…”. Het congres nam afscheid van de vertrokken leden van de Tweede Kamer: Leen van Dijke, Dick Stellingwerf en Kars Veling. Het drietal sprak het congres ook toe. EO-voorzitter Arie van der Veer besloot het congres met een appèl om het Koninkrijk van God te zoeken in de christelijke politiek.

André Rouvoet benadrukte dat het hoofdlijnenakkoord van CDA, VVD en D66 voor de ChristenUnie een uitdaging tot christelijk-sociale oppositie is: “Er is geen akkoord met ons gesloten, dus er kan van enige vorm van gedoogsteun geen sprake zijn”. De fractievoorzitter van de ChristenUnie maakt zich ernstig zorgen over de forse ingrepen in de sociale zekerheid en de stevige maatregelen in de zorg: “Dat raakt vooral hulpbehoevenden. Er zit veel zuur en weinig zoet in dit pakket. Dat is onontkoombaar, maar dan moet het zuur wel eerlijk verdeeld worden en dan moet er alles aan gedaan worden om de pijn te verzachten”. Hij is ook niet te spreken over de toonzetting van de paragraaf over immigratie en integratie, de vervuiling van het budget voor ontwikkelingssamenwerking en het ontbreken van een visie op de aanpak van de milieuproblemen: “De term rentmeesterschap komt in het hele stuk niet één keer voor. Dat is veelzeggend”.
Labels
André Rouvoet
Congres

« Terug

Reacties op 'Rouvoet tijdens Uniecongres: "Strategisch stemmen? ChristenUnie!"'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2003 > mei

Geen berichten gevonden