ChristenUnie helemaal één in 2003

23-11-2002 19:11 23-11-2002 19:11

Kiesverenigingen nemen principebesluit voor volledige fusie RPF en GPV

De Algemene Vergadering van het GPV en de Federatieraad van de RPF namen tijdens hun vergaderingen in Ede met ruime meerderheid een principebesluit tot een volledige fusie van GPV en RPF. Dat gebeurde aansluitend op het tweede deel van het 7e UnieCongres van de ChristenUnie.

Kiesverenigingen nemen principebesluit voor volledige fusie RPF en GPV

De Algemene Vergadering van het GPV en de Federatieraad van de RPF namen tijdens hun vergaderingen in Ede met ruime meerderheid een principebesluit tot een volledige fusie van GPV en RPF. Dat gebeurde aansluitend op het tweede deel van het 7e UnieCongres van de ChristenUnie. De Algemene Vergadering van het GPV stemde over een motie van de kiesvereniging Hardenberg om de start van het fusieproces een half jaar uit te stellen. Deze motie kreeg onvoldoende steun. De vergadering steunde met 90 tegen 16 stemmen bestuursvoorstel voor een stappenplan naar een volledige fusie. De Federatieraad van de RPF steunde dat met 111 tegen 1 stemmen.

De ChristenUnie stelde op 9 november – tijdens het eerste deel van het 7e UnieCongres – de kandidatenlijst voor de Tweede-Kamerverkiezingen vast. Dit congres werd aan het einde van de middag geschorst en vandaag hervat. Een deel van de kiesverenigingen plaatste twee weken geleden kritische kanttekeningen bij de kandidatenlijst. Dat bleek vandaag geen belemmering om in te stemmen met een stappenplan naar een volledige fusie van GPV en RPF. Het UnieBestuur zal na de Tweede-Kamerverkiezingen de leden opzoeken om te werken aan een zo groot mogelijk draagvlak, zodat op 12 april 2003 met een overgrote meerderheid van stemmen een definitief besluit over de fusie genomen kan worden.

RPF en GPV besloten op 22 januari 2000 tot een politieke fusie. Met het principebesluit over de organisatorische fusie geven RPF en GPV nu uitvoering aan een motie van PerspectieF – de jongerenorganisatie van de ChristenUnie. Deze motie werd door het UnieCongres van 22 juni 2002 bijna unaniem gesteund. Organisatorisch leidt de volledige fusie tot een vereenvoudiging van de partijstructuur. De lokale verenigingen blijven zelfstandig en behouden hun invloed op het beleid van de partij. Inhoudelijk verandert er niets. De UnieVerklaring en UnieFundering blijven de basis voor alles wat de ChristenUnie doet.
Labels

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie helemaal één in 2003'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2002 > november

Geen berichten gevonden