Goudse stadsregels krijgen navolging

zaterdag 12 juli 2003 08:36

De ChristenUnie staat aan de basis van het Goudse project om te komen tot 10 stadsregels dat nu in veel andere plaatsen in Nederland navolging vindt. In de Trouw van zaterdag 12 juli is uitgebreid aandacht besteed aan dit project waarvoor inmiddels al meer dan honderd gemeenten belangstelling hebben getoond.

GOUDA - De tien gouden stadsregels voor de burgers van Gouda krijgen navolging. Al meer dan honderd gemeenten zijn bij de Zuid-Hollandse stad te rade gegaan om de discussie over normen en waarden op hun eigen lokale niveau gestalte te kunnen geven. In november houdt Gouda voor alle gemeenten in Nederland een congres over dit thema.

De gemeenteraad van Gouda stelde driekwart jaar geleden in het kader van het veiligheidsbeleid uit de 35, door de bevolking aangereikte suggesties tien gedragsnormen vast, waarop de inwoners van die stad elkaar kunnen aanspreken. Het betreft basisomgangsvormen die de cultuur van onverschilligheid en afzijdigheid moeten doorbreken. Daarbij gaat het om normen als: 'gebruik geen geweld', 'respecteer elkaar', 'ruim je afval zelf op', 'voed je eigen kinderen op' en 'wat je stuk maakt moet je zelf betalen'.

Burgemeester W. Cornelis van Gouda constateert in een vraaggesprek met Trouw dat de onverschilligheid en afzijdigheid van burgers plaatsmaken voor grotere betrokkenheid bij het wel en wee van de stad. ,,Tweederde van de Gouwenaren gelooft in de manier waarop het gemeentebestuur omgaat met de gouden regels. Wij krijgen nu het voordeel van de twijfel. Er is sprake van een kentering. Burgers zien dat de gemeente weer actief normen handhaaft en zijn daarom bereid ook een steentje bij te dragen.''

Cornelis noemt als voorbeeld het comité 'Burgers voor veiligheid' dat op koopavonden en zaterdagen zichtbaar aanwezig is in de binnenstad van Gouda, teneinde politie en toezichthouders te ondersteunen in hun handhavingstaak. Ook roemt hij de animo om deel te nemen aan nieuwe buurtpreventieprojecten in probleemwijken. ,,Dat had ik anderhalf jaar geleden bij mijn aantreden als burgemeester niet voor mogelijk gehouden.''

Inmiddels hebben ook andere gemeenten de draad opgepikt en de discussie over normen en waarden nieuw leven ingeblazen. Zo kunnen inwoners van Delft via internet hun mening geven over omgangsvormen in de stad. Een deskundigenpanel moet waken over de uitvoerbaarheid van de stadsetiquetten. Vervolgens bediscussieert een breed samengestelde commissie de uitkomsten en stelt de gemeenteraad ten slotte de lijst met omgangsvormen vast, teneinde Delft leefbaarder te maken.

In Roermond wil de gemeente eerst de eigen ambtenaren binden aan 'ethische regels' voordat de eigen bevolking wordt onderworpen aan stadsregels. ,,Je kunt een ander niet aanspreken op zijn gedrag, als je zelf de boel nog niet op orde hebt'', zegt een gemeentewoordvoerder. In Den Haag is men alvast op kleine schaal begonnen met gedragsregels, bijvoorbeeld voor scholieren op overlastgevende tramlijnen in de wijk Mariahoeve.

In de Asser wijk Marsdijk wordt geëxperimenteerd met het overbrengen van normen en waarden via theatervoorstellingen. Wijkbewoners kunnen thema's aandragen die door acteurs op toneel worden verbeeld. ,,Gedragsregels spreken hier minder aan'', meent een gemeentewoordvoerster.

Bron: Trouw

door Ruut Verhoeven


Zie ook: Dossier Waarden en normen
Labels
In het land

« Terug

Reacties op 'Goudse stadsregels krijgen navolging'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2003 > juli

Geen berichten gevonden